fot. R.Sobkowicz/Nasz Dziennik

Pod koniec 2020 r. Grupa Orlen chce uruchomić produkcję gazu ze złoża na Podkarpaciu

Pod koniec 2020 r. Grupa Orlen zamierza uruchomić produkcję gazu ze złoża na Podkarpaciu. Rozpoczęło się właśnie wiercenie drugiego otworu odwiertu Bystrowice OU-2. – podał w poniedziałek płocki koncern.

Informując o projekcie i związanych z nim planach, PKN Orlen wyjaśnił, iż „prace wiertnicze prowadzone są na nowoodkrytym złożu gazu ziemnego w gminie Roźwienica, woj. podkarpackie”.

„Realizowany otwór będzie miał głębokość 2050 metrów, a wiercenie wraz z pracami pomocniczymi potrwa ok. 90 dni. Złoże gazu ziemnego Bystrowice jest wielohoryzontowe, a nagromadzenia gazu występują w utworach miocenu oraz w jego podłożu. Uruchomienie produkcji gazu planowane jest na koniec 2020 r.” – zaznaczył płocki koncern.

PKN Orlen podkreślił, że „zasoby wydobywalne złoża Bystrowice zostały oszacowane na poziomie 2 mld m3 wysokometanowego gazu ziemnego o ponad 98 procentowej zawartości metanu”, a „wydobycie ze złoża może trwać minimum 10 lat”.

„Eksploatując obiecujące złoża na Podkarpaciu myślimy nie tylko o zyskach, lecz także o bezpieczeństwie energetycznym kraju. Dlatego właśnie prowadzimy dalsze prace poszukiwawczo-badawcze w tym rejonie. Już widzimy, że nasza strategia wydobywcza przynosi wymierne efekty” – powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie spółki.

PKN Orlen zastrzegł, iż dokładne dane na temat złoża Bystrowice będzie można podać po przeprowadzeniu m.in. testów produkcyjnych wszystkich horyzontów gazonośnych.

„W 2019 r. planowane jest wiercenie jeszcze jednego otworu, Bystrowice OU-3 w obrębie odkrytego złoża” – podał płocki koncern.

Jak zaznaczył, „niezależnie od rozpoznania złoża Bystrowice, spółka kontynuuje prace poszukiwawcze na tej koncesji, właśnie zakończyła akwizycję nowych danych sejsmicznych 3D”.

PKN Orlen podał, iż obecnie grupa Orlen Upstream, prowadząca działalność w Polsce poprzez spółki Orlen Upstream, FX Energy Poland oraz w Kanadzie – Orlen Upstream Canada, w I kw. 2019 r. średnio wydobywała 18,8 tys. boe/d (baryłek ekwiwalentu na dobę – PAP), a zasoby na koniec 2018 r. oszacowano na poziomie 211 mln boe.

„W sektorze upstream (wydobycia – PAP) Grupa Orlen planuje zwiększenie poziomu produkcji oraz koncentrację na dobrej jakości aktywach i najbardziej rentownych projektach” – zapowiedział płocki koncern.

Jak dodał, „podejmowane działania umożliwiają elastyczne reagowanie na zmiany zachodzące na rynku ropy i gazu, poprzez dostosowywanie działalności do sytuacji makroekonomicznej”.

PAP/RIRM

drukuj