PKB w drugim kwartale wzrósł o 3,3 proc.

Produkt Krajowy Brutto w drugim kwartale br. wzrósł o 3,3 proc. licząc rok do roku, po wzroście o 3,4 proc. w pierwszym kwartale – wynika z wstępnych danych GUS-u.

Wcześniej Urząd szacował dynamikę PKB w minionym kwartale na 3,2 proc.

Dane te jednak nie do końca napawają optymizmem, ponieważ – jak powiedział dr Marian Szołucha, ekonomista – wzrost gospodarczy z reguły w drugim kwartale jest niezły ze względu na czas wiosenno-letni, gdzie następuje ożywienie różnego rodzaju prac prowadzonych na zewnątrz; w budownictwie, rolnictwie czy sadownictwie.

Urząd wskazał, że głównym czynnikiem wzrostu PKB był popyt krajowy.

– W obliczu sytuacji na wschód od Polski, nie możemy liczyć na to, żeby drugi z potencjalnych motorów napędowych naszego rozwoju działał tak, jak mógłby działać. Mam na myśli oczywiście eksport. Ten eksport będzie spadał i to dramatycznie. Spada już w tej chwili. Przypomnę, że nasza wymiana handlowa z Rosją i Ukrainą to jest znaczna część całego polskiego handlu zagranicznego. W ostatnich latach w obu kierunkach przepływały towary i usługi o wartości od 35 do 40 mld zł. Na kierunku ukraińskim to było 8 mld zł. To są olbrzymie sumy, które w tej chwili z tytułu embarga i niepokojów na wschodzie Ukrainy spadają –  podkreślił dr Marian Szołucha.  

W ujęciu kwartalnym nasza gospodarka rosła w drugim kwartale br. w tempie 0,6 proc., po wzroście w pierwszym kwartale o 1,1 proc.

RIRM

drukuj