fot. sxc.hu

PK: Akt oskarżenia przeciwko siedmiu osobom za udzielanie lichwiarskich pożyczek

Do Sądu Okręgowego w Tarnowie skierowany został akt oskarżenia przeciwko siedmiu osobom oskarżonym o udzielanie pożyczek na lichwiarski procent. Prokurator zarzucił im popełnienie łącznie 42 przestępstw.

Śledztwo w tej sprawie prowadził Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach. Jak poinformował Dział Prasowy Prokuratury Krajowej, akt oskarżenia przeciwko siedmiu osobom został skierowany do Sądu Okręgowego w Tarnowie.

„Prokurator zarzucił oskarżonym popełnienie przestępstw polegających na wyzyskiwaniu przymusowego położenia osób i udzielania im pożyczek na lichwiarski procent. Cztery osoby są również oskarżone o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Kolejne zarzuty dotyczą również stosowania przemocy i gróźb bezprawnych w celu wymuszenia zwrotu świadczeń niewspółmiernych wobec kwoty udzielonych pożyczek”- przekazała Prokuratura Krajowa.

Jak podano, prokurator dodatkowo zarzucił oskarżonym popełnienie przestępstw polegających na podżeganiu świadków do składania fałszywych zeznań oraz użycie gróźb bezprawnych w celu wywarcia wpływu na treść zeznań i wyjaśnień, obciążających członków zorganizowanej grupy przestępczej.

„Czyny te zostały popełnione po tymczasowym aresztowaniu czterech członków zorganizowanej grupy przestępczej. W toku śledztwa prokurator ustalił, że grupa funkcjonowała na terenie Tarnowa i okolic. Jej członkowie wyzyskiwali przymusowe położenie innych osób, najpierw udzielając takim osobom pożyczek pieniężnych, a następnie domagając się ich zwrotu z uwzględnieniem oprocentowania przekraczającego niekiedy kilkunastokrotnie regulowane przepisami maksymalne odsetki” – wyjaśniła PK.

Według ustaleń śledczych w celu wyegzekwowania dochodzonych roszczeń sprawcy wykorzystywali dokumentację zawierającą prawdziwy podpis pokrzywdzonych, lecz wypełnioną niezgodnie z jego wolą i na ich szkodę.

„Tego rodzaju dokumenty były następnie przedstawione sądom oraz prokuraturze, wywołując w ten sposób błędne przekonanie tych organów co do rzeczywistych podstaw roszczeń majątkowych wobec pokrzywdzonych. Posłużenie się tak przygotowaną dokumentacją przez członków zorganizowanej grupy przestępczej odbywało się z wykorzystaniem zaangażowania prawnika, a następnie adwokata, który również jest oskarżonym w tej sprawie” – podkreśliła PK.

W ramach śledztwa ustalono, że w kilku przypadkach działanie sprawców doprowadziło pokrzywdzonych do znacznych szkód materialnych oraz osobistych.

Po zatrzymaniu wobec pięciu oskarżonych na wniosek prokuratora sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Za zarzucone w akcie oskarżenia czyny grozi im do 10 lat więzienia.

PAP

drukuj