fot. pixabay.com

Pierwsze Forum Morskie Radia Gdańsk

W Gdańsku rozpoczęło się Pierwsze Forum Morskie Radia Gdańsk. Eksperci dyskutują na temat najnowszych trendów i mechanizmów związanych z gospodarczym wykorzystaniem morza.

Morze to jeden z najważniejszych elementów gospodarki i życia społecznego. Głównymi tematami poruszanymi podczas Pierwszego Forum Morskiego Radia Gdańsk są: morska energetyka wiatrowa, perspektywy na przyszłość polskiej gospodarki morskiej i odbudowa przemysłu stoczniowego.

– Tak rozumiemy misję mediów publicznych jako organizowanie, integrowanie debaty publicznej pogłębionej merytorycznie na ważne tematy: społeczne, gospodarcze, polityczne. Gospodarka morska bez wątpienia jest jednym z najważniejszych tematów życia publicznego – mówił Adam Chmielewski, prezes zarządu, redaktor naczelny Radia Gdańsk.

Gospodarka morska cały czas boryka się z poważnymi problemami, o których mówił przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, Krzysztof Dośla.

– Największy problem, z jakim się za chwilę zmierzymy i który już odczuwamy, to brak kadr w gospodarce morskiej na każdym poziomie, na każdym szczeblu – powiedział Krzysztof Dośla.

Ze względu na brak kształcenia oficerów marynarki, Polska zmuszona jest do zatrudnia obcokrajowców. W konsekwencji nadal jesteśmy w fazie cofania, a nie rozwoju w gospodarce morskiej. Według posła Kacpra Płażyńskiego wina leży w braku atrakcyjnego systemu ubezpieczeń marynarzy.

– Już nie to, gdzie armator ma siedzibę i zatrudnia marynarza, wskazuje, jakie przepisy obowiązują, jeżeli chodzi o jego ubezpieczenie społeczne i jakie koszty ponosi pracodawca, tylko miejsce jego rezydencji – oznajmił Kacper Płażyński.

W związku z tym zdecydowana większość naszych marynarzy szuka zatrudnienia w innych krajach.

– Nie ma żeglugi, przemysłu stoczniowego bez polskich armatorów. Polscy armatorzy powinni budować w polskich stoczniach. Wierzę, że jesteśmy w stanie dalej – po tragicznym momencie wyprzedaży, zamknięcia stoczni – to dobudować – powiedziała Dorota Arciszewska-Mielewczyk, prezes Polskich Linii Oceanicznych S.A.

Receptą na lepszy rozwój gospodarki morskiej, jak wskazywał naczelnik Wydziału Przemysłu Okrętowego w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Maciej Styczyński, jest inwestycja w nowe technologie.

– Na podstawie prowadzonych przez nas analiz wiemy, że najważniejsze dla polskiej gospodarki morskiej jest nadążanie za światowymi trendami, którymi są transformacja paliwowo-energetyczna i transformacja cyfrowa gospodarki światowej – podkreślił Maciej Styczyński.

Polska ma potencjał, aby tym trendom sprostać.

– Nasze dwie firmy wygrały konkurs i dodatkowo są liderami konsorcjów, która będą realizowały projekty innowacyjne na obszarze rynku UE – podsumował prof. Maciej Grzybowski, prezes Zarządu Bałtyckiego Klastera Morskiego i Kosmicznego.

Forum Morskie zakończy się w piątek.

TV Trwam News

drukuj