twitter.com/KancelariaSejmu

Pierwsze czytanie noweli ustawy o Karcie Dużej Rodziny

Dziś w Sejmie zaplanowano pierwsze czytanie rządowej noweli ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Jej celem jest ułatwienie rodzinom korzystania z możliwości, jakie daje Karta.

O godz. 17.00 zbierze się sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny. Posłowie rozpatrzą projekt, który zakłada, że Elektroniczne Karty Dużej Rodziny będą mogły być wyświetlane w aplikacji mObywatel. Obecnie osoby mające tradycyjne Karty Dużej Rodziny muszą składać dodatkowy wniosek oraz wnosić opłatę, jeśli chcą z niej korzystać również w formie elektronicznej.

Dodatkowo projekt zwiększa też kwoty przysługujące gminom za rozpatrywanie wniosków dotyczących Karty Dużej Rodziny, ponieważ – jak wskazano w komunikacie CIR – koszty związane z rozpatrywaniem poszczególnych rodzajów wniosków nie odzwierciedlają związanych z realizacją tego zadania rzeczywistych kosztów gmin.

Jednocześnie w noweli podniesione zostały limity finansowe związane z ustawą o Karcie Dużej Rodziny. To efekt wzrostu kosztów produkcji kart, wynikający z dużej liczby wniosków składanych przez rodziny wielodzietne.

Ponadto w projekcie doprecyzowano ogólne wymagania dla personelu instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Chodzi o jednoznaczne stwierdzenie, czy dana osoba nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym oraz czy nie została skazana prawomocnym wyrokiem za inne przestępstwo umyślne.

Zuzanna Dąbrowska/RIRM

drukuj