PERN i Transnieft przedłużyły umowę o współpracy

Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych (PERN) „Przyjaźń” i rosyjski koncern naftowy Transnieft przedłużyły na dalsze 5 lat „Porozumienie o wzajemnym zrozumieniu i współpracy”. Określa ono zasady współpracy w zakresie eksploatacji rurociągów.

Jak podał w piątek PERN, zawarte w 2009 r. porozumienie obejmuje m.in. wymianę informacji, dotyczących procesu transportu ropy naftowej, w tym perspektyw współpracy w zakresie „stabilnego transportu” surowca. PERN poinformował PAP, że przedłużenie porozumienia, które jest dokumentem o charakterze technicznym, podpisano 16 maja.

PERN i Transnieft są największymi krajowymi operatorami rurociągu „Przyjaźń”, którym transportowana jest ropa naftowa z Rosji do rafinerii w Polsce i w Niemczech, a także tranzytem przez gdański Naftoport – spółkę z grupy PERN – do innych odbiorców zagranicznych. Porozumienie PERN i Transnieftu dotyczy m.in. wymiany informacji na temat bezpieczeństwa funkcjonowania magistrali, występowania sytuacji kryzysowych, a także stanu technicznego infrastruktury i organizacji transportu ropy naftowej rurociągiem „Przyjaźń” do krajów trzecich oraz zasad wdrażania opracowań innowacyjnych.

„Intencją towarzyszącą podpisaniu porozumienia było zapewnienie właściwych warunków współpracy w zakresie dalszej eksploatacji rurociągu +Przyjaźń+ i utrzymanie jego roli, jako głównej drogi zaopatrzenia rafinerii polskich i niemieckich w ropę z kierunku wschodniego” – podkreślił w piątek rzecznik PERN Roman Góralski.

Ocenił przy tym, że „im lepsza współpraca między operatorami (rurociągu +Przyjaźń+) w poszczególnych krajach, tym bardziej optymalne i bezpieczniejsze będzie funkcjonowanie całej magistrali”. Góralski powiedział PAP, że przedłużone przez PERN i Transnieft „Porozumienie o wzajemnym zrozumieniu i współpracy” będzie obowiązywało przez 5 lat, a jeżeli w tym czasie strony nie postanowią inaczej, zostanie przedłużone na czas nieokreślony. PERN i Transnieft podpisały „Porozumienie o wzajemnym zrozumieniu i współpracy” we wrześniu 2009 r.

Umowa zawarta została wtedy na trzy lata z możliwością przedłużenia o kolejny rok, jeżeli żadna ze stron nie powiadomi o zamiarze jej rozwiązania. W ramach porozumienia powołano specjalną grupę roboczą PERN i Transnieft do koordynowania realizacji zadań wynikających z umowy między spółkami. Pierwsze spotkanie tej grupy odbyło się w Moskwie pod koniec 2009 r., a ostatnie w kwietniu 2012 r. w Adamowie przy granicy z Białorusią, gdzie rozpoczyna się polski odcinek rurociągu „Przyjaźń”, a PERN ma swoją bazę magazynową.

PERN „Przyjaźń” jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa. Tłoczy ropę naftową z Rosji (ok. 50 mln ton rocznie) do rafinerii polskich: PKN Orlen i Grupy Lotos oraz do rafinerii niemieckich – PCK Schwedt i Mider Spergau. Przesyła również surowiec tranzytem do gdańskiego Naftoportu, w którym posiada udziały. PERN zarządza m.in. siecią ponad 2,6 tys. km rurociągów naftowych i paliwowych oraz bazami magazynowymi o pojemności ok. 2,8 mln m sześc. Transnieft to państwowa spółka zarządzająca w Rosji siecią około 70 tys. km rurociągów i transportująca 93 proc. wydobywanej tam ropy naftowej.

PAP

drukuj