fot. wikipedia.org

PE zajmie się dziś kwestią penalizacji edukacji seksualnej w Polsce

Na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Brukseli europosłowie będą głosować nad rezolucją w sprawie obywatelskiego projektu dotyczącego penalizacji edukacji seksualnej w Polsce.

W Parlamencie Europejskim przedłożono trzy projekty rezolucji odnośnie kwestii penalizacji edukacji seksualnej w Polsce.

W pierwszym, złożonym w imieniu pięciu frakcji politycznych, pod którym podpisali się m.in. niektórzy posłowie grupy Europejskiej Partii Ludowej – frakcji, do której należą na przykład deputowani Platformy Obywatelskiej – sygnatariusze dokumentu chcą, aby Parlament, jak zapisano w projekcie rezolucji: „przypomniał z całą mocą, że dostęp do wyczerpujących i dostosowanych do wieku informacji na temat seksu i seksualności oraz dostęp do opieki zdrowotnej w zakresie seksualności i metod rozrodczych, w tym edukacji seksualnej, planowania rodziny, metod antykoncepcji oraz bezpiecznej i legalnej aborcji ma zasadnicze znaczenie dla stworzenia pozytywnego i pełnego szacunku podejścia do seksualności i stosunków seksualnych, co zdaniem sygnatariuszy tego dokumentu jest dodatkową korzyścią wobec możliwości zdobycia bezpiecznych doświadczeń seksualnych, wolnych od przymusu, dyskryminacji i przemocy”.

Osobny projekt rezolucji złożony został w imieniu Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, której eurodeputowani sygnatariusze chcą, aby Parlament Europejski z zadowoleniem przyjął fakt, że w niektórych państwach członkowskich, w tym w Polsce, rodzice mogą wybrać zgodnie z własnymi przekonaniami i prawem do życia rodzinnego, czy chcą, posyłać swoje dziecko na zajęcia edukacji seksualnej, czy też nie oraz, że kiedy uczniowie wkraczają w dorosłość, sami mogą decydować, jak podejść do tego zagadnienia.

Głosowanie dotyczące sprawy podejścia do edukacji seksualnej w naszym kraju odbędzie się już dziś w belgijskiej stolicy.

Dawid Nahajowski/RIRM

drukuj