PE za otworzeniem funduszu powierniczego dla Ukrainy, Gruzji i Mołdawii

Europosłowie opowiedzieli się za utworzeniem funduszu powierniczego dla Ukrainy, Gruzji i Mołdawii oraz otwarciem im drogi do unii celnej. Na kilka dni przed szczytem krajów Unii Europejskiej i państw należących do Partnerstwa Wschodniego, Parlament Europejski przyjął rezolucję. Za niewiążącym prawnie dokumentem w tej sprawie opowiedziało się większość eurodeputowanych.

Parlament Europejski uznał, że szczyt Unii Europejskiej i jej wschodnich partnerów powinien utorować drogę specjalnemu funduszowi i wspierać reformy poprzez propozycję wejścia do unii celnej.

Podczas debaty poprzedzającej głosowanie europosłowie podkreślali, że niektórzy z partnerów przeprowadzili znaczące reformy.

Poseł do PE Kosma Złotowski wyraził nadzieję, że na najbliższym szczycie zapadną decyzję o jeszcze większym zacieśnianiu relacji z państwami należącymi do Partnerstwa Wschodniego. Dodał, że UE i państwa członkowskie powinny skupić wysiłki na wybranych obszarach, aby w krótkiej perspektywie osiągnąć wymierne efekty.

Mam nadzieję, że listopadowy szczyt przyniesie konkretne propozycje zacieśnienia współpracy w poszczególnych obszarach oraz zapewni gwarancje długoterminowego wsparcia finansowego najważniejszych projektów. Realizm w tym obszarze jest ważniejszy niż wielkie, ale niemożliwe do zrealizowania w krótkiej perspektywie ambicje. Inwestycje w infrastrukturę, budowanie profesjonalnej administracji publicznej czy wspólna walka z dezinformacją i rosyjską propagandą to obecnie najważniejsze obszary, w których Unia może być szczególnie aktywna – powiedział Kosma Złotowski.

Szczyt Partnerstwa Wschodniego odbędzie się 24 listopada w Brukseli.

Partnerstwo Wschodnie utworzono w 2009 r. w celu pogłębiania ekonomicznych i politycznych związków pomiędzy Unią Europejską a sześcioma partnerami z Europy Wschodniej: Armenią, Azerbejdżanem, Białorusią, Gruzją, Mołdawią i Ukrainą.

Poprzedni szczyt przywódców tych krajów z liderami unijnymi odbył się w 2015 r. w Rydze.

 

RIRM

drukuj