fot. PAP/EPA

Papież Franciszek: W modlitwie „Ojcze Nasz” prosimy Boga, by wypełnił się Jego powszechny plan zbawienia

W modlitwie „Ojcze Nasz” prosimy Boga, by wypełnił się Jego powszechny plan zbawienia – powiedział Ojciec św. Franciszek. Papież kontynuował dziś cykl katechez poświęconych modlitwie „Ojcze Nasz” i zatrzymał się na słowach „Bądź wola Twoja”.

Wskazał, że należy je odczytywać łącznie ze słowami „święć się imię Twoje” i „przyjdź królestwo Twoje” – w taki sposób, aby razem tworzyły tryptyk. Papież zauważył też, że wolą Boga jest zbawienie człowieka i zostało to odzwierciedlone w Chrystusie.

– Albowiem Syn Boży, Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło. Oto wola Boża wcielona w Jezusie – poszukiwanie i zbawienie tego, co zginęło. A więc zadaniem Boga jest poszukiwanie i zbawienie tego, co zginęło. A my prosimy na modlitwie, aby poszukiwanie Boga się powiodło, aby wypełnił się jego powszechny plan zbawienia – powiedział.

Papież tradycyjnie pozdrowił też pielgrzymów, w tym pielgrzymów z Polski.

– Jego troska o Świętą Rodzinę jest dla nas wymownym wzorem. Jak on troszczmy się z miłością o Pana Jezusa, gdy przyjmujemy Go w Eucharystii, kiedy do nas mówi. Z taką samą miłością zwracajmy się do Maryi, prosząc o wsparcie i dobrą radę w codziennym życiu. Uczmy się od świętego Józefa zawierzenia Bogu, pokory, odwagi i posłuszeństwa – wskazał.

Transmisję audiencji Papieża Franciszka nadały TV Trwam i Radio Maryja.

RIRM

drukuj