PAP/EPA

Papież Franciszek: Troska o rodziców prowadzi do szczęśliwego życia dzieci

Szacunek dla rodziców, uznanie ich roli, a zwłaszcza poświęcenie, miłość i troska o nich prowadzą do długiego, szczęśliwego życia dzieci – powiedział dziś w Watykanie Ojciec Święty. Papież Franciszek podczas katechezy mówił o czwartym przykazaniu Dekalogu: „Czcij ojca swego i matkę swoją”. W szacunku do rodziców przejawia się oddawanie czci Bogu – dodał.

Jest prawdą – mówił Ojciec Święty – że rodzice są różni, nie zawsze dobrzy, a ich postawa rzutuje na całe życie ich dzieci. Czwarte przykazanie nie wymaga jednak od ojców i matek doskonałości. Podkreśla cześć im należną, niezależnie od zasług – tłumaczył Papież.

Często po latach nawet bolesne doświadczenia stają się cenne, rodzą zdolność przebaczenia i miłosiernego spojrzenia na ograniczenia rodziców.

– Nasze rany zaczynają się stawać potencjałem, kiedy dzięki łasce odkrywamy, że prawdziwą zagadką nie jest już „dlaczego?”, ale „przez kogo?” to mi się przytrafiło. Z myślą, o jakim dziele Bóg mnie ukształtował poprzez moją historię. Tutaj wszystko się odwraca, wszystko staje się cenne, wszystko staje się konstruktywne. Moje doświadczenie nawet smutne, bolesne w świetle miłości staje się dla innych źródłem zbawienia. Wtedy możemy zacząć oddawać cześć naszym rodzicom z wolnością dorosłych dzieci i miłosiernym przyjęciem ich ograniczeń – wskazał Biskup Rzymu.

Ojciec Święty pozdrowił też pielgrzymów zgromadzonych na placu św. Piotra, w tym Polaków.

– „Czcij ojca swego i matkę swoją” to nie bezduszny nakaz, ani pobożne życzenie. To Boże przykazanie, polecenie z obietnicą budowania pomyślnej przyszłości, tworzenia zdrowych relacji rodzinnych. Niech harmonia uczuć miedzy ojcem a matką daje dzieciom w waszych rodzinach poczucie bezpieczeństwa, uczy je piękna miłości, wierności i uczciwości. Niech rodzi wobec rodziców szacunek, wdzięczność i posłuszeństwo. Rodzicom, którzy starają się o harmonię i świętość rodziny oraz dzieciom wrażliwym na ich potrzeby z serca błogosławię – mówił papież Franciszek.

 RIRM

drukuj