Państwa członkowskie Grupy Wyszehradzkiej wypracowały wspólne stanowisko w sprawie polityki klimatycznej

Przedstawiciele Polski, Węgier, Czech i Słowacji do spraw europejskich spotkali się w Pradze. Tematem rozmów była polityka klimatyczna.

Do spotkania przedstawicieli Grupy Wyszehradzkiej do spraw europejskich doszło w stolicy Czech – Pradze. Polskę reprezentował minister do spraw europejskich Konrad Szymański. Głównym tematem rozmów była polityka klimatyczna. W przyszłym miesiącu Rada Europejska zajmie się koncepcją osiągnięcia neutralności węglowej do 2050 roku. O tym, jak uzyskać zakładany efekt, będą dyskutować szefowie państw członkowskich Unii Europejskiej. Stanowisko państw V4 jest wspólne.

– Przejście od węgla musi być sprawiedliwe oraz społecznie odpowiedzialne – powiedziała przedstawicielka Czech.

Zmiany ekonomiczne, do których dojdzie w przypadku odejścia od węgla, będą potrzebować nowych źródeł finansowania. W zebraniu Grupy Wyszehradzkiej uczestniczył także pełnomocnik Francji. Jak zaznaczył, Unia Europejska będzie musiała ograniczyć import towarów z państw trzecich, których produkcja nie jest odpowiednio regulowana. Takie działanie ma zapewnić Europie konkurencyjność oraz skłonić kraje spoza Wspólnoty do walki ze zmianami klimatu.

 

TV Trwam News

drukuj