(fot.PAP/EPA)

Pakt fiskalny zagraża suwerenności Polski

Pakt fiskalny jest niekonstytucyjny i szkodliwy dla Polski – alarmuje PiS. Drugie czytanie projektu ustawy, zezwalającej na ratyfikację paktu fiskalnego miało się odbyć dziś w sejmie.

PiS apelowało jednak o to, by punkt ten został zdjęty z porządku obrad. Ostatecznie zdecydowano, że będzie on rozpatrywany w lutym. Europoseł Tomasz Poręba przedstawił dziś zagrożenia, jakie niesie za sobą pakt fiskalny. Wskazał przede wszystkim na ograniczenie suwerenności Polski w sprawach gospodarczych oraz realne koszty finansowe.

– W pakcie Euro Plus, którego pakt fiskalny jest uzupełnieniem. Polska przekazała już na rzecz UE kompetencje w takich sprawach jak: kwestia ustalania wynagrodzeń, kwestia koordynacji polityki podatkowej, ale mówi się także o harmonizacji podatku CIT w UE. Przypomnę w Niemczech to 29proc., we Francji 34 proc., w Polsce 19 proc.. Taka harmonizacja, czyli wyrównanie podatku CIT w Europie na pewno z punktu widzenia polskiej gospodarki byłaby bardzo szkodliwa i kosztowna. Wreszcie zasada złotej reguły i kara za jej nieprzestrzeganie. Złota reguła przewiduje, że roczny deficyt strukturalny nie może przekroczyć 5/10 PKB. Kary za jej złamanie mają być w wysokości 0,01 proc. PKB. Przekazanie pieniędzy te słynne ponad 6 mld euro na ratowanie strefy euro teraz będzie potwierdzone w ramach paktu fiskalnego – powiedział europoseł Tomasz Poręba.

Pakt fiskalny jest elementem ekonomii złudzeń i pozorów, która jest uprawiana w UE – stwierdziła wiceprezes PiS poseł Beata Szydło. Dodała, że Polska godząc się na pakt zgadza się, żeby mechanizmy gospodarcze kraju były pod ścisłą kontrolą tego typu zapisów.

– Jako kraj pozbawiamy się możliwości chociażby takiego bardzo aktywnego reagowania na sytuację np. jeżeli będziemy w pierwszym półroczu tego roku ocierać się o recesję wówczas tutaj poprzez nasze bezpośrednie możliwości stosowania pewnych instrumentów i narzędzi finansowych możemy reagować na tą sytuację gospodarczą. Przyjmując takie założenia jesteśmy uzależnieni od decyzji UE, od decyzji Brukseli – dodaje poseł Beata Szydło.

Poseł Krzysztof Szczerski wskazał na niezgodność paktu z orzeczeniami Trybunału Konstytucyjnego, traktatami europejskimi, a przede wszystkim z polską konstytucją.

– W trzech niezwykle istotnych artykułach, art. 219 i 221 wyraźnie mówią, że w Polsce decyzje w sprawie budżetu polskiego państwa są wyłączną kompetencją Rady Ministrów, – jeżeli chodzi o projekt budżetu. W konstytucji nie ma w ogóle takiej procedury, w której polski budżet byłby audytowany zewnętrznie, żeby był sprawdzany przed jego uchwaleniem przez jakiekolwiek ponadnarodowe organy decyzyjne. Jego tryb przyjęcia narusza artykuł 90 konstytucji. Pkt fiskalny w sposób oczywisty przekazuje zewnętrznym organom kompetencje do tej pory zarezerwowane tylko polskim organom – akcentuje poseł Krzysztof Szczerski.

Przypomnijmy, że pakt fiskalny ustala reguły dyscyplinowania budżetów narodowych, co ma w przyszłości zapobiec nowemu kryzysowi zadłużenia w strefie euro.

RIRM

drukuj