fot. twitter.com/MuchaPK

P. Mucha: wiosną parlament powinien przyjąć ustawę wspierającą m.in. frankowiczów

Wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha uważa, że wiosną powinna być przyjęta przez parlament ustawa ws. wsparcia kredytobiorców, w tym frankowiczów. Przypomniał, że chodzi o kredytobiorców w trudnej sytuacji materialnej oraz o możliwość „odwalutowania” pożyczki na „korzystnych warunkach”.

7 stycznia bieżącego roku doszło do spotkania Pawła Muchy z szefem sejmowej podkomisji frankowej Tadeuszem Cymańskim (PiS) oraz szefem Komitetu Stałego Rady Ministrów Jackiem Sasinem w sprawie dalszego losu ustaw frankowych. Po spotkaniu Cymański poinformował PAP, że posiedzenie kierowanej przez niego podkomisji zostanie zwołane jeszcze w styczniu bieżącego roku.

Zgodnie z informacją podaną na stronach Sejmu, posiedzenie sejmowej podkomisji nadzwyczajnej zajmującej się kredytami frankowymi jest zaplanowane na czwartek, 24 stycznia i rozpocznie się o godz. 11. W ubiegłym roku podkomisja zebrała się dwa razy.

Paweł Mucha pytany we wtorek w radiu Plus o tempo prac nad prezydenckimi projektami ustaw w tej sprawie podkreślił, że Andrzej Duda nie odpowiada za „bieg procesu legislacyjnego”.

„Tu mamy inicjatywę ustawodawczą i pan prezydent trzeci projekt przedłożył związany ze sprawą kredytów indeksowanych, czy denominowanych do walut obcych, do franka szwajcarskiego, do innych walut, i to jest tak, że po skierowaniu projektu, bezpośrednio pan prezydent nie ma tego rodzaju narzędzi, żeby oddziaływać na parlament, jeżeli chodzi o tempo prac” – wyjaśnił.

Minister przyznał, że „cieszy się” z tego, że posiedzenie podkomisji będzie już pojutrze. Poinformował też o ustalonym trybie procedowania.

„Mamy ustalenia takie, co także było naszym dążeniem, że to będzie już merytoryczna praca nad ustawą o funduszu wsparcia kredytobiorców, w tym zakresie, że będziemy omawiać przepis po przepisie, będziemy formułować te przepisy, będziemy aktualizować (…) stan wiedzy, będziemy dokonywać ewentualnie drobnych korekt” – podkreślił.

Paweł Mucha zwrócił uwagę, że przewodniczący podkomisji zadeklarował, iż „jest jego ambicją, żeby tutaj te prace zakończyć sprawnie”. Na pytanie, czy może to się stać wiosną tego roku, Mucha odpowiedział, że tak.

„Uważam, że wiosna tego roku to powinna być ustawa, która będzie przyjęta przez polski parlament i te rozwiązania prawne powinny wchodzić w życie” – stwierdził.

Prezydencki minister przypomniał, że chodzi o „dwie sfery”.

„Z jednej strony podający dla wszystkich, którzy są w trudnej sytuacji materialnej niezależnie od tego czy kredyt w złotówkach czy jest odnoszony do waluty obcej, z drugiej strony fundusz, który zakłada konwersję, czyli <<odwalutowanie>>. To jest takie narzędzie, żeby banki wychodziły z ofertą do klientów, na korzystnych warunkach, po to, żeby każdy mógł świadomie podjąć decyzję – jeżeli ktoś ma kredyt – czy chce pozostać przy tym kredycie walutowym, czy chce zmiany” – zaznaczył Paweł Mucha.

Dopytywany, jak prezydent „politycznie załatwił” przyspieszenie prac w tej sprawie powiedział: „co by o się nie wydarzyło, jest to dobra informacja dla wszystkich, że ta ustawa będzie procedowana teraz”.

„Prezydent zdecydowanie się wypowiadał także w okresie międzyświątecznym; w swoich wypowiedziach publicznych, w wywiadach, mówił wprost o tym: <<ja oczekuję od polskiego parlamentu podjęcia prac; oczekuję tego, że te ustawy będą procedowane, że będzie tutaj jakieś rozstrzygnięcie, bo to co mogłem zrobić, czyli skierować projekt, (to) skierowałem, moi ministrowie są do dyspozycji, oczekuję że parlament podejmie tutaj pracę>>” – przypomniał Paweł Mucha.

W porządku czwartkowego posiedzenia sejmowej podkomisji są prace nad dwoma poselskimi oraz dwoma prezydenckimi projektami ustaw w sprawie kredytobiorców. Poselskie propozycje dotyczą „restrukturyzacji kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska oraz o wprowadzeniu zakazu udzielania takich kredytów”, a także „szczególnych zasad „restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskie”.

Natomiast prezydenckie projekty są o „zasadach zwrotu niektórych należności wynikających z umów kredytu i pożyczki” oraz o „zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych”.

PAP/RIRM

drukuj