fot. pixabay.com

Oświadczenie prezesa Stowarzyszenia Marsz Niepodległości ws. polityki prorodzinnej: Polska jest w stanie katastrofy demograficznej

Robert Bąkiewicz, prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, wydał oświadczenie w sprawie polityki prorodzinnej.  Jego zdaniem Polska jest w stanie katastrofy demograficznej. „Zasadniczym działaniem w propagowaniu modelu rodzin rozwojowych powinno być dalsze materialne wsparcie dla rodzin wielodzietnych. Proponujemy wprowadzenie >>1000 plus<< na trzecie i następne dziecko” – brzmi jeden z postulatów Stowarzyszenia.

Poniżej publikujemy pełną treść oświadczenia:

Polska jest w stanie katastrofy demograficznej. Program „500 plus” poprawił sytuację ekonomiczną rodzin z dziećmi, ale tylko nieznacznie podniósł dzietność polskich rodzin. Wynika to z wielu społecznych, ekonomicznych i kulturowych przyczyn.  Nie na wszystkie wyzwania państwo polskie jest w stanie szybko i efektywnie odpowiedzieć. Nie ulega jednak wątpliwości, że przezwyciężenie  dominującego modelu rodziny małodzietnej jest najważniejszym wyzwaniem, przed którym stoi nasz kraj.

Potrzebne są przyjazne rodzinie i dzietności zmiany w mediach i sponsorowanej przez państwo kulturze masowej, które do tej pory propagują wrogie rodzinie modele i upowszechniają patologie, takie jak na przykład rozwody, jako normę zachowań społecznych. Upowszechniają także fałszywy stereotyp, jakoby rodzina była podstawowym źródłem przemocy i innych patologii. Jest wielka potrzeba przezwyciężenia fałszywych stereotypów w świadomości społecznej i upowszechnianie w mediach pozytywnych modeli rodziny, zwłaszcza rodzin rozwojowych – przynajmniej z trójką dzieci. Wzywamy władzę do opracowania i wdrożenia programu medialnego promocji rodziny i dzietności.

Także na wzór ustaw wprowadzonych  w  Niemczech i w Norwegii zwracamy się o wprowadzenie ustawowych rozwiązań ratujących zagrożone rozwodem małżeństwa. Ich ofiarą są przede wszystkim dzieci, ale także rozwiedzeni małżonkowie, którzy często pochopnie podejmują decyzje. Także zwracamy się o uruchomienie programu wsparcia dla młodych małżeństw (do 25. roku przynajmniej jednego z nich) w postaci umarzanych kredytów, jeżeli małżeństwo przetrwa co najmniej dziesięć lat i będzie miało co najmniej dwójkę dzieci.

Zasadniczym działaniem w propagowaniu modelu rodzin rozwojowych powinno być dalsze materialne wsparcie dla rodzin wielodzietnych. Dlatego domagamy się rozszerzenia pomocy materialnej dla tego typu rodzin. Pomoc powinna być rozszerzona dla rodzin przynajmniej z trójką dzieci. Dlatego proponujemy wprowadzenie „1000 plus” na trzecie i następne dziecko oraz uzależnienie planów podwyższenia kwoty wolnej od podatku od ilości posiadanych dzieci. Zdecydowane podwyższenie tej kwoty powinno przede wszystkim dotyczyć rodzin przynajmniej z trójką dzieci. Dotychczasowe działania nie przyniosły oczekiwanych zmian postaw rodzicielskich, dlatego proponujemy  rozwiązania, które z pewnością będą bardziej skutecznie przezwyciężały katastrofę demograficzną.

Biuro Prasowe Rot Marszu Niepodległości

drukuj