Ostatnie dni na dopisanie się do spisu wyborców

Wtorek będzie ostatnim dniem na dopisanie się do spisu wyborców w dowolnej gminie w Polsce – to rozwiązanie dla przebywających w dniu wyborów poza miejscem stałego zamieszkania. Wybory do Sejmu i Senatu odbędą się w niedzielę 25 października.

Wyborca może głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym w gminie, na obszarze, której będzie przebywać w dniu wyborów, jeżeli złoży pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców. Wniosek może dotyczyć każdego lokalu wyborczego, także przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych. O dopisanie do spisu wyborców mogą wnioskować także osoby bezdomne, które chcą zagłosować.

Wniosek składamy w urzędzie gminy, na obszarze której chcemy oddać głos. Można też go złożyć na stronie http://epuap.gov.pl.

We wniosku należy podać nazwisko, imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer PESEL, adres zamieszkania.

Do piątku 23 października w urzędzie gminy można też pobierać zaświadczenie o prawie do głosowania. Uprawnia ono do głosowania w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

PAP/RIRM

drukuj