fot. twitter.com

Ostatni moment na dofinansowanie w ramach programów „Maluch plus” i „Senior plus”

Do 10 stycznia podmioty prywatne mogą starać się o dofinansowanie miejsc opieki nad dziećmi w ramach przyszłorocznej edycji programu „Maluch plus”. Z kolei tylko do 7 stycznia samorządy mogą składać dokumenty konkursowe do kolejnej edycji programu „Senior plus”.

Ministerstwo rodziny przypomina, że program „Maluch plus” 2020 to dofinansowanie do tworzenia nowych oraz już istniejących miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.

„Na początku grudnia uruchomiliśmy w ramach przyszłorocznej edycji programu +Maluch plus+ specjalny modułu skierowany do istniejących, niepublicznych miejsc opieki dla dzieci do lat 3. Niepubliczne żłobki i kluby dziecięce mogą starać się o dofinansowanie do bieżącego funkcjonowania miejsc opieki, w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki” – wskazała cytowana w komunikacie resortu, minister rodziny Marlena Maląg.

https://twitter.com/MRPiPS_GOV_PL/status/1211632275730747393

Oferta dotyczy wszystkich podmiotów niepublicznych prowadzących lub zamierzających prowadzić w 2020 r. miejsca opieki dla dzieci w wieku do lat 3 – zarówno w formie żłobka, klubu dziecięcego i dziennego opiekuna. Dotyczy to także uczelni i pracodawców.

Wnioski o dofinansowanie można składać do 10 stycznia 2020 r. do właściwego urzędu wojewódzkiego.

Jak zaznaczyła szefowa MRPiPS, tworzenie nowych miejsc opieki nad najmłodszym dziećmi pozwala rodzicom lepiej godzić życie zawodowe z rodzinnym i jest bardzo oczekiwane szczególnie przez młodych i przyszłych rodziców.

„Mama nie powinna się martwić o to, kto zostanie z jej małym dzieckiem, gdy ta zdecyduje wrócić do pracy. To naprawdę ważne, by miejsc w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów przybywało” – podkreśliła Maląg.

Z kolei tylko do 7 stycznia 2020 r. można składać dokumenty konkursowe do kolejnej edycji programu „Senior plus”.

„Gorąco zachęcam gminy, powiaty i samorządy województw do dołączenia do programu. To 80 mln zł na tworzenie nowych i dofinansowanie funkcjonowania już istniejących domów i klubów” – zaapelowała szefowa MRPiPS.

Dodała, że zmiany demograficzne i wynikające z nich starzenie się społeczeństwa to wielkie wyzwanie dla wszystkich, również rządzących.

„Dlatego tak duży nacisk w kierowanym przeze mnie resorcie rodziny, pracy i polityki społecznej kładziemy na politykę senioralną” – podkreśliła.

Minister wskazała, że jednym z elementów tej polityki jest aktywizacja osób starszych m.in. dzięki programowi „Senior plus”. Na koniec 2018 r. w Polsce było prawie 500 domów i klubów „Senior plus”, do końca roku 2019 ich liczba ma wzrosnąć o kolejne 300.

„Pragnę tu podkreślić, że blisko połowa placówek otwartych w 2018 r. powstała w małych miejscowościach do 3 tys. mieszkańców. To bardzo ważne, bo mniejszych miejscowościach oferta dla osób starszych jest dużo uboższa niż w większych miastach” – zaznaczyła.

Edycja „Senior plus” 2020 to 80 mln zł na tworzenie nowych i dofinansowanie już istniejących placówek. O dofinansowanie ubiegać mogą się gminy, powiaty i samorządy województw. W przypadku Dziennego Domu dofinansowanie do utworzenia placówki może wynieść maksymalnie 300 tys. złotych, w przypadku Klubu – do 150 tys. zł. W ten sposób sfinansowane może być do 80 proc. całkowitego kosztu realizacji zadania.

W przypadku dofinansowania bieżącej działalności istniejących już placówek, dotacja nie może stanowić więcej niż 40 proc. całkowitego kosztu realizacji zadania. To maksymalnie 300 zł miesięcznie na utrzymanie jednego miejsca w Dziennym Domu „Senior plus” i 200 zł miesięcznie na utrzymanie jednego miejsca w Klubie „Senior plus”.

Dokumenty konkursowe można składać do 7 stycznia 2020 roku, do godziny 16. Ofertę należy wypełnić i złożyć w generatorze ofert dostępnym na stronie www.senior.gov.pl. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej do 28 lutego 2020 roku.

„Gorąco zachęcam gminy, powiaty i samorządy województw do dołączenia do programu” – podkreśliła szefowa MRPiPS.

PAP

drukuj