fot. PAP/Waldemar Deska

Organizacje Kresowian poparły w wyborach prezydenta Andrzeja Dudę

Organizacje zrzeszające Kresowian – mieszkańców Kresów Wschodnich II RP i ich potomków – poparły w nadchodzących wyborach prezydenckich urzędującego prezydenta RP Andrzeja Dudę. To samo uczyniły przed wyborami w 2015 r.

„My – Kresowianie, rozsiani po całym świecie potomkowie obrońców kresowych stanic przed systemami autorytarnymi gardzącymi naszą wiarą i wartościami, dziś – w obliczu kolejnej historycznej próby przed jaką staje nasz naród, zgodnie opowiadamy się za kontynuacją prezydentury Andrzeja Dudy” – napisano w oświadczeniu podpisanym przez liderów stowarzyszeń i organizacji kresowych.

Wskazali oni, że czynią to „w poczuciu potrzeby wyjątkowego zjednoczenia sił”, niezależnie od miejsca, w którym dzisiaj przyszło im żyć: nadal na Kresach Wschodnich, w wolnej Ojczyźnie czy też w nowych ojczyznach: Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii, krajach Ameryki Południowej i Europy.

„Nasze wspólne korzenie, wspólny los i doświadczenia każą nam stanowczo stanąć po stronie dobra i prawdy w tych decydujących o przyszłości Polski wyborach. Nie możemy być obojętni w tej historycznej chwili! W imieniu organizacji kresowych – ponownie – tak jak to miało miejsce w 2015 r. – udzielamy poparcia kandydatowi, który jest dla nas oczywistym gwarantem kontynuacji prezydentury upodmiotawiania Polaków we własnym państwie, budowania silnej pozycji Polski na arenie międzynarodowej i dalszego pieczołowitego pielęgnowania naszych wartości i tradycji” – ocenili Kresowianie.

„Rozwaga i solidarność, którymi kieruje się w swoim postępowaniu Andrzej Duda, wielka troska o bezpieczny byt polskich rodzin, realizowanie w tym względzie nauki św. Jana Pawła II – każą nam, członkom rodzin kresowych, mających swój wymierny udział w prawdziwości stwierdzenia +Polska rodziną silna+ – mobilizować się raz jeszcze w obronie najświętszych dla nas spraw i mieć swój niezaprzeczalny udział w zwycięstwie wyborczym Andrzeja Dudy! Apel o mobilizację kierujemy do wszystkich, dla których dobro Polski i Polaków stanowi największą wartość” – podsumowali.

List poparcia dla Andrzeja Dudy podpisali: Jan Skalski – prezes Światowego Kongresu Kresowian i przewodniczący Europejskiej Unii Uchodźców i Wypędzonych, Witold Listowski – prezes Patriotycznego Związku Organizacji Kresowych i Kombatanckich, Krzysztof Przybylski – wiceprezes Związku Wypędzonych z Kresów Wschodnich II RP, Szczepan Siekierka – prezes Stowarzyszenia Upamiętnienia Ofiar Ukraińskich Nacjonalistów oraz Józef Sadowski – prezes Stowarzyszenia Dobro Ojczyzny.

PAP

drukuj