Orędzie marszałka Senatu z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą

Szanowni Państwo,

Obchodzimy dziś Dzień Polonii i Polaków za Granicą. Składam Państwu serdeczne życzenia z tej okazji.

To ważne święto jest wyrazem wdzięczności  naszego kraju za wkład Polaków żyjących za granicą w odzyskanie przez Polskę niepodległości, za wierność i przywiązanie do polskości oraz pomoc krajowi w potrzebie.

„Niepodległość jest dobrem nie tylko cennym, ale bardzo kosztownym…” – powiedział marszałek Piłsudski. Wymaga ofiary. Polacy walczyli za Polskę na wszystkich frontach II wojny światowej. Wielu pozostało na emigracji, by zademonstrować swój sprzeciw wobec komunistycznej dyktatury. Nierzadko za cenę poniewierki na obczyźnie przechowali ciągłość prawną niepodległego państwa. Byli znakiem sprzeciwu wobec jałtańskiej zmowy wielkich mocarstw. Być może jeszcze większe ofiary ponosili Ci Polacy, którzy poza krajem znaleźli się w wyniku wojennych zmian granic.  Byli to często ludzie prości, którzy miłość do ojczyzny demonstrowali przywiązaniem do ziemi, mowy i wiary. W komunistycznym „raju” spotykały ich za to rozmaite szykany i represje.  Niektórych wywożono w odległe krańce „nieludzkiej ziemi”, gdzie czekał ich nieludzki los. Dziś, w dniu ich święta Rzeczypospolita oddaje im cześć.

Nigdy nie zapomnimy o naszych rodakach na Wschodzie. Nie ustaniemy w wysiłkach, by wszyscy Polacy, którzy zechcą wrócić z tych dalekich stron do kraju, mogli to uczynić. To jest także wasz kraj. Znajdziemy dla Was w nim miejsce. Nowelizujemy ustawę o Karcie Polaka. Ułatwimy jej posiadaczom osiedlanie się w Polsce i uzyskanie polskiego obywatelstwa. Robimy to szczególnie z myślą o naszych rodakach zagrożonych rosyjską interwencją na Ukrainie. Rodakom na  Białorusi, którym miejscowe władze utrudniają  staranie się o Kartę Polaka chcemy ułatwić uzyskiwanie jej w Polsce. Osoby polskiego pochodzenia, które przesiedlą się do Polski otrzymają wsparcie w zagospodarowaniu.

W ciągu najbliższych 10 lat zamierzamy dokończyć  repatriację Polaków z azjatyckiej części dawnego Związku Radzieckiego.  Przezwyciężymy dotychczasowe trudności. Stworzymy rządowy program  przesiedlania do Polski tych wszystkich osób pochodzenia polskiego i ich rodzin, którzy tego zechcą. A tych, którzy zdecydują się pozostać wspierać będziemy nadal w utrzymywaniu łączności z krajem.

Kazachstan jest jednym z pierwszych krajów, który zamierzam odwiedzić wraz z gronem senatorów, by spotkać się z  tamtejszą polską wspólnotą. Naturalnie odbędziemy rozmowy z władzami tego kraju. Podziękujemy im za dotychczasową życzliwą współpracę. Poinformujemy o naszych zamierzeniach i prosić będziemy o ułatwienie ich realizacji.  Z wielką przyjemnością odbędziemy spotkanie ze Związkiem Polaków w Kazachstanie. Będziemy na polskich cmentarzach w Merke i Ługawoje. Odwiedzimy też tereny dotknięte powodzią, gdzie żyje polska społeczność, by poznać sytuację i zastanowić się nad możliwościami pomocy.

Powinnością Polski jest wspieranie rodaków  na dawnych Kresach Rzeczypospolitej oraz dbałość o istniejące tam nasze dziedzictwo kulturowe. Tam tkwią korzenie naszej współczesnej tożsamości, utrwalone przez pisarzy i historyków. Wspomniany już przeze mnie sławny obywatel tych ziem marszałek Piłsudski mawiał, żePolska jest jak obwarzanek, gdzie wszystko, co wartościowe jest na obrzeżach.  Polska będzie nadal troszczyć się o zabytki naszej kultury na tych ziemiach. Będziemy też wspierać naukę języka polskiego i polskie szkolnictwo.

Miałem zaszczyt uczestniczyć niedawno w obchodach 360. rocznicy ślubów lwowskich króla Jana Kazimierza. Odwiedziłem przy tej okazji budowę Domu Polskiego we Lwowie.

Udało się ją rozpocząć po 25 latach starań. Będziemy zabiegać o to,  by jak  najprędzej została ona ukończona.  Liczymy na życzliwą współpracę naszych ukraińskich przyjaciół.

W tym dniu myślami jestem też z rodakami na Zachodzie. Nie tylko z tymi, którzy musieli opuścić naszą ojczyznę, ale też z tymi, którzy wybrali życie gdzie indziej, bo wybrać mogli, dzięki temu , że Polska jest wolnym, demokratycznym krajem.  Zachęcam Państwa do powrotu. Będziemy się starać tworzyć takie warunki w kraju, by każdy tu znalazł swoje miejsce, mógł zaspakajać  ambicje i realizować plany.

Jestem realistą i wiem, że nie wszyscy tu wrócą. Mam jednak przekonanie, że Ci którzy zostaną poza granicami będą służyć naszej ojczyźnie. Wasze sukcesy za granicą, wasza wysoka pozycja zawodowa i społeczna jest najlepszą wizytówką i promocją Polski w świecie. Zależy nam, aby młodzi ludzie, którzy wyjeżdżają i tam zakładają rodziny uczyli swe dzieci mówić po polsku. Bo język polski jest wspólnym dobrem wszystkich Polaków. Odgrywa ogromną rolę w zachowaniu kultury i tożsamości narodowej. Dzięki niemu budujemy wspólnotę narodową. Dlatego będziemy inwestować w ośrodki kultury polskiej na zachodzie, w naukę języka polskiego pamiętając o tym, że ta działalność musi być atrakcyjna, by przyciągnąć młodzież do polskości.

Szanowni Państwo,

Od przyszłego roku Senat ponownie będzie dysponował pieniędzmi na opiekę nad Polonią. Chcemy wiedzieć, jakie są najpilniejsze potrzeby Polonii i Polaków poza granicami. Dlatego zaprosiłem środowiska polonijne oraz współpracujące z nimi organizacje pozarządowe do dialogu w tej sprawie. Chcemy kształtować model opieki nad Polonią we współpracy z Wami. Dziękujemy za wszystkie głosy, które do nas dotarły.

Rodacy,

Raz jeszcze składam Wam najlepsze życzenia z okazji Dnia Polonii,  życzę Państwu i nam wszystkim, byśmy razem budowali wspólnotę narodową opartą na bazie historii, tradycjii prawdy.

Stanisław Karczewski
Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

drukuj