fot. PAP

Ojciec Święty podpisze deklarację o walce z niewolnictwem

Ojciec Święty Franciszek oraz przedstawiciele innych Kościołów chrześcijańskich i religii podpiszą dziś deklarację na rzecz eliminacji współczesnego niewolnictwa i handlu ludźmi. Dokument zostanie podpisany w siedzibie Papieskiej Akademii Nauk w Watykanie.

W deklaracji znajdzie się potępienie zjawisk takich, jak handel ludźmi, praca niewolnicza, prostytucja, handel organami i wszelkie sytuacje, w których nie jest przestrzegana podstawowa zasada równości wszystkich ludzi posiadających tą samą godność.

Z inicjatywą deklaracji wystąpiła organizacja „Globalna Sieć Wolności”, prowadząca walkę z występującymi na świecie współczesnymi formami niewolnictwa oraz handlu ludźmi.

Ks. Waldemar Cisło, dyrektor Sekcji Polskiej Organizacji Pomoc Kościołowi, mówi, iż działania nadużywające godności człowieka są obszerne.

– W obozach dla uchodźców spotykaliśmy się niestety z takimi sytuacjami, jak handel ludźmi, sprzedaż kobiet, sprzedaż ludzi na organy. Mamy w Egipcie takie miejsce, gdzie znaleziono duże cmentarzyska ludzi, którzy zostali prawdopodobnie zabici na pobranie organów. Te problemy zatem są. Misjonarze się z tym spotykali, stąd też wielka otwartość Kościoła na wszelkie inicjatywy podejmowane przez organizacje międzynarodowe czy rząd, żeby to uporządkować, bo chodzi o godność tych ludzi – wyjaśnia kapłan. 

Szacuje się, że na całym świecie ponad 21 mln osób rocznie staje się ofiarami niewolnictwa. Z raportu Biura Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości wynika, że zjawisko handlu ludźmi narasta.

RIRM

drukuj