fot. PAP/EPA

Ojciec Święty: podążajcie drogą pokoju i pojednania

Podczas dzisiejszej modlitwy Anioł Pański, na placu Świętego Piotra Ojciec Święty Franciszek podziękował za odbytą w sobotę podróż apostolską do Bośni i Hercegowiny. Zaznaczył, że do Sarajewa pielgrzymował, by zachęcić do podążania drogą pokoju i pojednania. 

Obecnie dokonuje się tam proces pojednania, i przede wszystkim z tego powodu udałem się tam, aby wesprzeć tę drogę pokojowego współistnienia pomiędzy różnymi narodami. Drogę wymagającą, trudną, ale możliwą – zaznaczył Ojciec Święty.

„Sarajewo to miasto symbol. Przez wieki był miejscem koegzystencji między ludami i religiami i dlatego nazywano go <<Jerozolimą Zachodu>>”- przypomniał Papież.

Ojciec Święty podziękował za dobre przyjęcie go w stolicy Bośni i Hercegowiny.

Ponawiam moje uznanie dla władz i całej ludności za ciepłe przyjęcie. Dziękuję w sposób szczególny wspólnocie katolickiej, której chciałem zanieść miłość Kościoła Powszechnego. Doceniam wysiłki na rzecz wspólnoty i solidarności między osobami różnych religii, wzywając wszystkich, aby kontynuowali dzieło odbudowy duchowej i moralnej społeczeństwa. (…) Niech Pan błogosławi Sarajewo! – powiedział Papież.

W stolicy Bośni i Hercegowiny Ojciec Święty spędził cały dzień. Była to ósma zagraniczna pielgrzymka obecnego Papieża, trzecia w Europie, po wizycie w Albanii i w instytucjach europejskich w Strasburgu.

RIRM

drukuj