Ogólnopolska akcja „Stop Nielegalnym Odpadom”

Ministerstwo Klimatu i Środowiska we współpracy z Inspekcją Ochrony Środowiska, Inspekcją Transportu Drogowego, policją i Strażą Graniczną zainaugurowali ogólnopolską akcję „Stop Nielegalnym Odpadom”.

Dzięki współpracy różnych służb, które na co dzień samodzielnie przeciwdziałają przestępczości, możliwe będzie zwalczenie importu nielegalnych odpadów na teren Polski. Z inicjatywy Ministerstwa Klimatu i Środowiska wzmożone będą kontrole w zakresie transportu.

– Trzeba robić wszystko, aby nie pojawiały się nowe tego typu miejsca. Kolejna sprawa to sprzątnięcie tego, co już w tej chwili zalega w kraju – powiedział Jacek Ozdoba, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

W Polsce wykryto ponad 800 nielegalnych składowisk śmieci. W połowie z nich znajdują się odpady niebezpieczne. Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapowiedziało także zwiększenie kar za nielegalny import.

– Zwiększamy odpowiedzialność karną zarówno dolną, jak i górną granicę w tych sprawach. Planujemy, aby przepisy weszły w życie od 1 stycznia 2022 roku – oznajmił Jacek Ozdoba.

Akcja „Stop Nielegalnym Odpadom” ma wyeliminować przypadki nielegalnego transportu odpadów i ich porzucania.

TV Trwam News

drukuj