fot. twitter.com/ipngovpl

Odzyskano blisko 300 niemieckich dokumentów z lat II wojny światowej

Blisko 300 dokumentów z lat 1939-44, wytworzonych przez niemieckie władze okupacyjne w Łodzi, odzyskano dzięki wspólnym działaniom prokuratora IPN i funkcjonariuszy Policji. Cenne dla badaczy materiały próbowano sprzedać na jednym z portali internetowych za 59 tys. zł.

O sprawie poinformowała Główna Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

„18 września 2020 roku wspólne działania prokuratora Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni w przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie oraz funkcjonariuszy Komendy Stołecznej Policji w Warszawie doprowadziły do odzyskania blisko 300 dokumentów, wytworzonych w latach 1939-1944 przez niemieckie władze okupacyjne w Łodzi” – podali prokuratorzy.

Odzyskane dokumenty będą miały istotne znaczenie dla badań nad okresem najnowszej historii Polski – przekazał prok. Robert Janicki z Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Zwrócił uwagę, że zawierają one informacje „o działaniach niemieckich władz okupacyjnych w Łodzi wymierzonych przeciwko obywatelom polskim w latach 1939-1944 oraz o stratach i szkodach poniesionych przez Naród Polski w latach drugiej wojny światowej”.

Rzecznik Komendy Stołecznej Policji nadkom. Sylwester Marczak podkreślił, że wśród odzyskanych archiwaliów – sporządzonych w języku niemieckim – znajdują się m.in. odręczne zapiski, maszynowe dokumenty, skoroszyty, które zawierają plany konstrukcyjno-techniczne różnego rodzaju maszyn.

„Dokumenty za kwotę 59 tysięcy złotych oferował do sprzedaży na jednym z portali internetowych mieszkaniec warszawskich Bielan” – dodał policjant.

Nadkomisarz wskazał również, że mężczyzna miał zakupić materiały archiwalne na jednym z warszawskich targowisk.

Główna Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu zaznaczyła też, że działania policjantów zmierzające do ustalenia miejsc ukrycia dokumentów, a następnie ich odzyskania, podjęto w śledztwie Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie. Postępowanie to prowadzone jest w sprawie uchylania się od przekazania IPN posiadanych bez tytułu prawnego dokumentów archiwalnych z okresu II wojny światowej.

Czyn stanowiący podstawę wszczęcia śledztwa i przeprowadzenia czynności zatrzymania rzeczy, połączonych z przeszukaniami, określony w art. 54 ust. 2 ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, jest zagrożony karą pozbawienia wolności do lat 8.

PAP

drukuj