fot. PAP/Tomasz Gzell

Odroczone obrady Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego

O odroczeniu bez terminu obrad Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego, które ma wybrać kandydatów na I prezesa tego sądu poinformował sędzia Kamil Zaradkiewicz, który przewodniczy temu zgromadzeniu.

Kamil Zaradkiewicz zapowiedział też, że zwróci się do prezydenta o zmianę regulaminu Sądu Najwyższego z uwagi na zaistniałe istotne wątpliwości interpretacyjne.

O swojej decyzji sędzia Zaradkiewcz poinformował po rozpoczęciu czwartego dnia obrad zgromadzenia. Jak zaznaczył, decyzję o odroczeniu obrad podjął kierując się troską o odbudowę wizerunku wymiaru sprawiedliwości, prawidłowe funkcjonowanie Sądu Najwyższego, z uwagi na podnoszone dotychczas wątpliwości w zakresie wykładni przepisów regulaminu Sądy Najwyższego o wyborze kandydatów na I prezesa tego sądu.

„W dotychczasowym procedowaniu ujawniły się rozbieżne interpretacje obowiązujących przepisów, a także stanowiska co do ich stosowania. To zaś, co ze smutkiem konstatuję, prowadzi do pogłębiania sporów i może skutkować kwestionowaniem prawidłowych realizacji czynności dokonywanych podczas zgromadzenia ogólnego, w tym w szczególności przedstawienia kandydatów na stanowisko I prezesa SN” – oświadczył Kamil Zaradkiewicz.

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego miało dzisiaj kontynuować swoje obrady w celu wyboru kandydatów na I prezesa SN. Po trzech dniach posiedzenia sędziom udało się zakończyć etap formalny obrad i przejść do fazy wyłaniania kandydatów na nowego pierwszego prezesa SN. Każdy z sędziów mógł w głosowaniu tajnym zgłosić jedną kandydaturę.

Jako kandydatów na nowego pierwszego prezesa zaproponowano 20 osób. Zgodę na kandydowanie wyraziło dotychczas na razie 10 spośród nich. Są to sędziowie: Tomasz Artymiuk (Izba Karna), Leszek Bosek (Izba Kontroli Nadzwyczajnej), Tomasz Demendecki (Izba Kontroli Nadzwyczajnej), Małgorzata Manowska (Izba Cywilna), Joanna Misztal-Konecka (Izba Cywilna), Piotr Prusinowski (Izba Pracy), Marta Romańska (Izba Cywilna), Adam Tomczyński (Izba Dyscyplinarna), Włodzimierz Wróbel (Izba Karna) oraz Dariusz Zawistowski (Izba Cywilna).

Dwie spośród zgłoszonych osób – sędziowie Halina Kiryło z Izby Pracy oraz Wiesław Kozielewicz z Izby Karnej – były we wtorek nieobecne na posiedzeniu zgromadzenia. Konieczne jest odebranie ich oświadczeń w sprawie ewentualnych zgód na kandydowanie.

Jeszce przed rozpoczęciem obrad sędzia Maria Szczepaniec z Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych powiedziała dziennikarzom, że nie przewiduje, aby zgromadzeniu udało się szybko wybrać kandydatów na pierwszego prezesa SN.

Zdaniem sędzi Marii Szczepaniec, dotychczas mieliśmy do czynienia z obstrukcją podczas obrad zgromadzenia.

„Niestety z przykrością muszę stwierdzić, że tzw. starzy sędziowie (…) zachowują się niekulturalnie, nieelegancko w sposób urągający godności sędziego” – dodała Maria Szczepaniec.

PAP

drukuj