Od 100 lat funkcjonuje w Polsce zawód rzecznika patentowego

Już od 100 lat funkcjonuje w Polsce zawód rzecznika patentowego. Konferencję poświęconą jego roli we współczesnej gospodarce zorganizowała Polska Izba Rzeczników Patentowych przy współpracy z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii.

Kim jest rzecznik patentowy? To specjalista w sprawach dot. ochrony prawnej w kraju i za granicą nowatorskich rozwiązań technicznych. Chodzi m.in. o wynalazki, wzory oraz przedmioty wzornictwa przemysłowego.

Celem konferencji jest popularyzacja wiedzy nt. roli rzecznika patentowego.

Chcemy zachęcać przedsiębiorców do współpracy, także na rzecz innowacji – mówiła prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, Dorota Rzążewska.

– Jest to jeden ze starszych zawodów w Polsce po odzyskaniu niepodległości. Dekretem tymczasowym z 13 grudnia 1918 r. naczelnik państwa Józef Piłsudzki powołał do życia Urząd Patentowy, a ten zgodnie z treścią art. 11 tego dekretu wprowadził listę pełnomocników, którzy mogli reprezentować strony w postępowaniu przed Urzędem Patentowym – powiedziała Dorota Rzążewska.

Robert Nowicki, zastępca dyrektora departamentu innowacji w resorcie przedsiębiorczości, wskazał na wyzwania dla rządu.

– Intencją naszą, intencją ministerstwa ze współpracą z rzecznikami z Urzędem Patentowym jest tworzenie ekosystemu, który będzie bardzo efektywny, który będzie prowadził do tego, że przedsiębiorcy mając świadomość olbrzymiego ryzyka związanego z innowacyjnością będą w stanie ponosić koszty i mieć apetyt na to ryzyko gwarantując im – my ze strony administracji – bezpieczeństwo i ochronę własności – zauważył Robert Nowicki.

Rzecznik patentowy to zawód zaufania publicznego regulowany ustawowo.

Zuzanna Dąbrowska/RIRM

drukuj