fot. sxc.hu

Objęci kwarantanną mogą uzyskać zasiłek chorobowy

Decyzja inspektora sanitarnego o poddaniu kwarantannie będzie podstawą do wypłaty wynagrodzenia i zasiłku chorobowego. Podana informacja ma związek z panującą epidemią koronawirusa.

Mimo że w Polsce wciąż nie potwierdzono obecności koronawirusa, to rząd podejmuje kroki zapobiegawcze. Zgodnie z przepisami, państwowy inspektor sanitarny może wydać decyzję o poddaniu kwarantannie osoby przebywającej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jeśli są podejrzana o zakażenie lub taka osoba miała styczność z osobą zarażoną. Wówczas będzie przysługiwać wypłata wynagrodzenia chorobowego.

 „Osoba która otrzyma decyzję inspektora sanitarnego, powinna dostarczyć pracodawcy tę decyzję. Dokument ten będzie podstawą do wypłaty świadczeń z tytułu choroby na ogólnych zasadach. Jeśli decyzja inspektora dotyczy dziecka, to rodzic może wystąpić o zasiłek opiekuńczy” – poinformował rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

W przypadkach szczególnie niebezpiecznych, decyzję o kwarantannie może podjąć także lekarz. W tej chwili w naszym kraju hospitalizacją objęto 47 osób, 55 osób jest objętych kwarantanną, a czynnym nadzorem epidemiologicznym – 1570 osób.

TV Trwam News

drukuj