fot. PAP/Bartłomiej Zborowski

Obchody Międzynarodowego Dnia Kombatanta

W Warszawie uczczono dziś Międzynarodowy Dzień Kombatanta. Obecnie w Polsce ich liczbę ocenia się na ok. 50 tys. Dzień ten ustanowiono w hołdzie wszystkim, którzy walczyli jako żołnierze, partyzanci, uczestnicy ruchu oporu podczas II wojny światowej na wszystkich jej frontach.

– Kombatant to brzmi dumnie, ale to słowo jest różnie interpretowane. Definicja oficjalna głosi, że kombatantami są osoby, które brały udział w wojnach, działaniach zbrojnych i powstaniach narodowych wchodząc w skład formacji wojskowych lub organizacji walczących o suwerenność i niepodległość Polski – mówił Stanisław Zalewski, prezes Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych.

Kierownik Muzeum Więzienia Pawiak Joanna Gierczyńska podkreśliła podczas uroczystości, że ich celem jest uczczenie pamięci bohaterów walczących o wolność naszego kraju.

– Myślę, że dzięki takim uroczystościom pielęgnujemy tę pamięć i przekazujemy ją kolejnym pokoleniom. To miejsce jest symbolicznym cmentarzem i pomnikiem. Miejscem uświęconym krwią wielu pokoleń Polaków, którzy walczyli o wolność i niepodległość – powiedziała Joanna Gierczyńska.

Uroczystość zakończyła modlitwa ekumeniczna, złożenie wieńców przez przedstawicieli władz państwowych i samorządowych oraz organizacji kombatanckich przed pomnikiem Drzewa Pawiackiego oraz m.in. koncert, pokazy filmów dokumentalnych i spotkanie z kombatantami.

Jak mówił p.o. szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk obecnie jest w Polsce ok. 50 tys. kombatantów i ok. 60 tys. osób, które były ofiarami represji, czyli deportowanych na Sybir czy wywożonych do obozów koncentracyjnych.

– Opiekujemy się też robotnikami przymusowymi wywożonymi podczas II wojny na roboty do III Rzeszy – to grupa prawie 90 tys. oraz wdowami i wdowcami po weteranach, których jest ok. 150 tys. – zaznaczył Jan Józef Kasprzyk.

PAP/RIRM

drukuj