Nowy sędzia w Trybunale Konstytucyjnym

W wieczornym bloku głosowań posłowie zajmą się wyborem nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Zastąpi on wiceprezesa TK Stanisława Biernata, którego kadencja upływa 26 czerwca.

Jedynym kandydatem do pełnienia funkcji sędziego Trybunału Konstytucyjnego jest zgłoszony przez Prawo i Sprawiedliwość Andrzej Zielonacki.

Jest on doktorem nauk prawnych oraz wykładowcą; pracował też w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Kandydatura Andrzeja Zielonackiego na stanowisko sędziego Trybunału, uzyskała pozytywną opinię sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

– Dr Andrzej Zielonacki zgłoszony przez klub parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość jest przede wszystkim znakomitym praktykiem prawa – mówił poseł Marek Ast, członek sejmowej komisji sprawiedliwości.

 – Jest wieloletnim adwokatem specjalizującym się, tak jak przedstawiał to na komisji sprawiedliwości w prawie rodzinnym, ale też w innych dziedzinach również, zyskał aprobatę komisji sprawiedliwości, przekonał członków komisji co do swojej wiedzy prawniczej, która jest tym warunkiem niezbędnym zasiadania w Trybunale Konstytucyjnym – zakończył poseł.

Sędzia Trybunału Konstytucyjnego wybierany jest bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy posłów. Kadencja sędziego trwa 9 lat.

Zuzanna Dąbrowska/RIRM

drukuj