Nowelizacja ustawy o działach administracji rządowej – do komisji

W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy o działach administracji rządowej autorstwa grupy posłów PiS. Zakłada on m.in przeniesienie z resortu skarbu do ministerstwa energii nadzoru nad spółkami energetycznymi.

Projekt, który wprowadza też wiele zmian w innych aktach prawnych, trafi do komisji. W głosowaniu posłowie zdecydują czy będzie to komisja energii i skarbu państwa, czy też komisja administracji i spraw wewnętrznych, o co wnioskował Marek Wójcik z PO, który wskazywał, że jest to już trzecia, w niedługim czasie, nowelizacja ustawy o działach i – jego zdaniem – wynika ona z „nieracjonalnego pośpiechu”. Posłowie opozycji zarzucali też , że projekt nowelizacji nie jest projektem rządowym, czy ministerialnym, co oznacza, że nie został poddany konsultacjom, w tym konsultacjom międzyresortowym.

Jak mówił w piątek Maciej Małecki (PiS) uzasadniając projekt, nowe przepisy są potrzebne ze względu na nowelizację – w listopadzie ub. roku – ustawy o działach administracji rządowej, na mocy której powołano nowy resort – ministerstwo energii. Jego szef musi więc przejąć zadania i kompetencje, które przypadały dotąd szefowi byłego ministerstwa gospodarki.

Nowelizacja wprowadza więc zmiany w 26 ustawach, m.in. ustawie Prawo energetyczne, Prawo o ruchu drogowym, Prawo atomowe, Prawo ochrony środowiska, ustawie o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, ustawie o restrukturyzacji finansowej górnictwa siarki, ustawie o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, o biokomponentach i biopaliwach ciekłych czy też ustawie o zarządzaniu kryzysowym.

Resort energii przejąłby też nadzór nad spółkami energetycznym; Polską Grupą Energetyczną, Tauronem, Eneą i Energą, sprawował by także nadzór nad TF Silesia, Zespołem Elektrowni Wodnych Niedzica i ich spółkami zależnymi.

Miałby również uprawnienia w stosunku do przedsiębiorstw górniczych, (z wyjątkiem Lubelskiego Węgla „Bogdanka”), spółek zależnych od tych przedsiębiorstw, CZW „Węglozbyt”, „Węglokoks” w Katowicach, Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego oraz ich spółek zależnych.

Szef resortu energii, według projektu, ma przejąć też uprawnienia w stosunku do kopalni soli Bochni i Wieliczce. Podlegałby mu też Wyższy Urząd Górniczy.

Z kolei Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej wykonywałby uprawnienia Skarbu Państwa w stosunku do operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego i operatora systemu przesyłowego gazowego oraz PERN Przyjaźń.

Drugie czytanie projektu nowelizacji ma się odbyć na kolejnym posiedzeniu Sejmu, za dwa tygodnie.

PAP/RIRM

drukuj