fot. PAP/Andrzej Lange

Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego czeka na podpis prezydenta RP

Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego czeka już tylko na podpis prezydenta Andrzeja Dudy. Dokument został przyjęty przez Sejm.

Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego wynika z konieczności dostosowania prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego sprzed 6 lat. 12 maja 2015 roku Trybunał orzekł, że niezgodna z zasadą demokratycznego państwa prawa jest sytuacja, gdy istnieje możliwość stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej wydanej z rażącym naruszeniem prawa bez jakichkolwiek ograniczeń czasowych [czytaj więcej].

– Jest ona bardzo ważna. Chroni interesy tysięcy Polaków, którzy z niepewnością patrzą na losy nieruchomości ważnych dla ich społeczności lokalnych, jak i oddala widomo ciągłego niekończącego się zgłaszania roszczeń wobec Skarbu Państwa. Polska była pokrzywdzona w czasie II wojny światowej, narzucono Polsce komunizm. Do dzisiaj jako państwo musimy się borykać z kosztami narzucenia Polsce władzy komunistycznej. Dzisiejsze pokolenie Polaków płaci za skutki II wojny światowej i to, jak orzekł Trybunał Konstytucyjny w 2015 roku, musi się skończyć – powiedział Sebastian Kaleta, wiceminister sprawiedliwości.

Zgodnie z nowelą decyzje administracyjne po upływie 30 lat nie będą mogły być podważane. Dotyczy to także decyzji o nacjonalizacji mienia w tym pożydowskiego.

Nowelizacja KPA była bardzo mocno krytykowana przez stronę izraelską. Tymczasem domaganie się przez stronę żydowską odszkodowań za utracone mienie jest wielkim nieporozumieniem. Polska poniosła bowiem wielkie straty w skutek  II wojny światowej.

To jest sprawa, która powinna być załatwiona 30 lat temu – wskazał Patryk Jaki, europoseł z Solidarnej Polski.

– Wszystkie tragedie, które miały miejsce przez prawie trzy dekady były spowodowane niezdolnością polskich elit do wykazania się suwerennością polskiego państwa. Za każdym razem, kiedy pojawiały się zagraniczne nieuprawione roszczenia, które zawsze były podszyte oskarżeniami Polski o udział w Holocauście bądź robieniem z ofiary, jaką była Polska podczas II wojny światowej, sprawców. Polska, chcąc być państwem suwerennym, niepodległym nie może się zgodzić na takie traktowanie – podkreślił Patryk Jaki.

Dlatego także ważne jest uchwalenie tej ustawy – podkreślił europoseł, Solidarnej Polski. A chodzi o ogromny majątek liczony w dziesiątkach mld złotych. Nowela KPA stanowi, że ten majątek pozostanie w rękach Polski.

TV Trwam News

drukuj