Nowela ustawy o świadczeniach rodzinnych

Rada Ministrów zajmie się dziś nowelą ustawy o świadczeniach rodzinnych. Projekt zakłada, że rodziny, które przekroczą próg dochodowy nie stracą świadczeń, tak jak było dotychczas.        

Będą je nadal otrzymywać, ale pomniejszone o kwotę, o jaką przekroczyły kryterium.

Poseł Elżbieta Rafalska z sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny mówi, że nowe prawo nie poprawi sytuacji polskich rodzin.

– Polska jest krajem, który ma jedno z najniższych kryteriów. Wiele krajów UE przy podobnych świadczeniach nie stosuje kryterium dochodowego, wiec to nie jest rozwiązanie, na które oczekują polskie rodziny. To jest próba złagodzenia rygoru, że jeżeli nieznacznie przekroczymy kryterium, to nie otrzymujemy niczego. Teraz dostaniemy pomniejszone o tę wielkość przekroczenia co nie zmienia faktu, że świadczenie jest niewielkie i nadal niewielka jest grupa uprawnionych – powiedziała poseł Elżbieta Rafalska.

Obecnie próg dochodowy wynosi 574 zł na osobę w rodzinie lub 664 zł dla rodziny z niepełnosprawnym dzieckiem.

RIRM

drukuj