NIK: Wiele gmin w Polsce wciąż nie potrafi zapewnić odpowiedniej opieki przedszkolnej

Wiele gmin w Polsce wciąż nie potrafi zapewnić odpowiedniej opieki przedszkolnej – alarmuje Najwyższa Izba Kontroli. Kontrolerzy wzięli pod lupę 30 jednostek samorządowych. Problem dostępności do przedszkoli wystąpił w niemal połowie gmin.

W wielu przypadkach liczba wniosków o przyjęcie przekraczała liczbę dostępnych miejsc nawet o 60 proc. Prawie 1/3 dzieci nie dostała się do wybranego przedszkola.

W części skontrolowanych gmin rodzicom nie wskazano alternatywnych placówek bądź proponowano te nieatrakcyjne, m.in. ze względu na lokalizacje.

W połowie gmin wystąpił też problem z właściwym nadzorem nad rekrutacją do przedszkoli. Ponadto gminy nie zapewniły odpowiednich warunków edukacji przedszkolnej – mówi Ksenia Maćczak, rzecznik NIK.

W 4 gminach zapewniono salki gimnastyczne do realizacji zajęć rozwijających sprawność fizyczna dzieci. W 6 gminach stwierdziliśmy przypadki niezachowania w pełni bezpiecznych warunków opieki przedszkolnej, gdyż np. nie realizowano zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub organu nadzoru budowlanego. Placówki zapewniały korzystanie dzieciom z posiłków, ale tylko 17 dostosowywało żywienie do indywidualnych potrzeb dzieci, np. przygotowując żywność bezglutenową. Problemem okazało się także zapewnienie opieki dzieciom z alergiami i chorującymi na przewlekłe schorzenia. Tylko placówki funkcjonujące w 8 gminach były przygotowane do pomocy dzieciom, gdyż opracowano tam potrzebne do tego procedury – podsumowała Ksenia Maćczak.

NIK przeprowadziła kontrolę od 1 marca 2017 roku do 15 stycznia 2019 roku. Izba zwróciła się z wnioskiem do MEN o dalsze działanie na rzecz propagowania korzyści z kształcenia przedszkolnego.

RIRM

drukuj