fot. Tomasz Gzell/PAP

Nielegalne działania MEN

Działania Ministerstwa Edukacji Narodowej podjęte w związku z kampanią „Szkoła Przyjazna Rodzinie” są nielegalnie – alarmuje Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris.

Ogólnopolski program, który koordynuje Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny, ma na celu wprowadzenie do jak największej liczby szkół programów promujących wartości rodzinne. Tymczasem Resort Edukacji zapowiedział kontrole finansowe w szkołach, które uzyskały certyfikat „Szkoła Przyjazna Rodzinie”. MEN zwrócił się też do Mazowieckiego Kuratorium Oświaty, by zbadał zasady, w zgodzie z którymi dyrektorzy szkół z powiatu wołomińskiego przystąpili do programu.

Te działania jak informuje Ordo Iuris są nie tylko nielegalne, ale wręcz łamią obowiązujące przepisy – mówi Joanna Banasiuk z instytutu na rzecz Kultury Prawnej.

– Polskie prawo wskazuje bardzo wyraźnie, na czym polega tzw. nadzór pedagogiczny nad właściwymi terytorialnie szkołami publicznymi czy też niepublicznymi. Działanie mazowieckiego kuratorium oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej zdecydowanie wykracza poza ten nadzór pedagogiczny i w związku z tym są bezprawne. Wreszcie należy uznać, że nadzór nad sytuacją finansową i działalnością administracyjną szkół sprawuje gmina. W związku z tym MEN, podobnie jak kuratorium, naruszyło zasadę samodzielności jednostek samorządu terytorialnego, która jest chroniona przepisami konstytucji – powiedziała Joanna Banasiuk.

Ordo Iuris wskazuje też, że postępowanie administracyjne nie zna formy elektronicznej. Tymczasem taką zastosowało Mazowieckie Kuratorium Oświaty, wzywając szkoły do odpowiedzi na konkretne pytania związane z przystąpieniem do programu „Szkoła Przyjazna Rodzinie”.

RIRM

drukuj