Niedziela Palmowa Męki Pańskiej

Niedziela Palmowa, nazywana także Niedzielą Męki Pańskiej, jest, w liturgii Kościoła Katolickiego, pamiątką wjazdu Jezusa Chrystusa do Jerozolimy. Jezus inauguruje tym wydarzeniem Królestwo Niebieskiego Jeruzalem. Rozpoczyna ona w Kościele Wielki Tydzień, przygotowujący nas na nadejście Świąt Wielkiejnocy.

Niedziela Palmowa należy do najstarszych świąt w tradycji Kościoła. Jest zapowiedzią męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, czyli świąt wielkanocnych. Liturgia tego dnia różni się od zwykłej niedzieli. Odbywa się wtedy uroczysta procesja, upamiętniająca wjazd Jezusa do Jerozolimy. Kapłan święci przyniesione przez wiernych palmy, odczytywana jest także Męka Pańska.

– Liturgia Niedzieli Palmowej ma kilka odsłon. Pierwsza rozpoczyna się w miejscu innym niż prezbiterium, najlepiej gdzieś na zewnątrz kościoła. Najpierw następuje poświęcenie palm, a później odczytuje się uroczystą Ewangelię o wjeździe Chrystusa do Jerozolimy. Następnie prezbiter zachęca wszystkich do procesji, która udaje się do kościoła, gdzie odczytuje się Mękę Pańską – w zależności od roku liturgicznego albo Marka, albo Mateusza, albo Łukasza – wyjaśnił ksiądz Arkadiusz Ćwikliński.

W tym roku będzie to fragment Ewangelii św. Łukasza.

Jest w niej w sposób szczególny ukazane miłosierdzie Chrystusa cierpiącego, wrażliwego na cierpienie wszystkich, którzy razem z nim dźwigają krzyż ludzkiej egzystencji naznaczonej właśnie cierpieniem, przemijaniem i śmiercią – powiedział ksiądz prof. Henryk Witczyk.

Chrystus, wjeżdżający do miasta na ośle, witany był przez wiwatujący tłum rzucanymi pod nogi gałęziami palmowymi. Stąd też wierni zabierają do kościoła palmy, które zostają poświęcone. Są one symbolem męczeńskiej śmierci Jezusa.

– Gałązki palmowe to przede wszystkim szczególny znak męczeństwa. Z jednej strony symbolizują to, że kiedy Jezus wjeżdżał do Jerozolimy ludzie kładli swoje płaszcze i gałązki, żeby stworzyć w ten sposób „dywan” wjazdu dla króla, a z drugiej strony zapowiedź, że Jezus dokona dzieła odkupienia właśnie przez swoją mękę – dodaje ksiądz Ćwikliński.

Tego dnia kapłan przywdziewa szaty koloru czerwonego, które mają oznaczać mękę i cierpienie Chrystusa. Wjazd Jezusa do Jerozolimy jest też zapowiedzią Niebieskiego Jeruzalem, do którego, przez śmierć krzyżową, prowadzi nas Jezus Chrystus.

– Kościół obchodzi w Niedzielę pamiątkę triumfalnego wjazdu do Jerozolimy dla dokonania swego paschalnego misterium. Chrystus, jako Mesjasz i Król, bierze w posiadanie Święte Miasto Królewskie. Pragnie tym samym wskazać na swoje Nowe Królestwo. Mimo wiwatujących tłumów wie, co go w tym mieście spotka. Wie, że będzie odrzucony i skazany na śmierć. Inauguruje jednak Nowe Królestwo, które nie jest królestwem ludzkim, ale Bożym. Do tego Królestwa należą ci, którzy pójdą za nim aż do śmierci krzyżowej. Triumfalny wjazd do Miasta Świętego jest zapowiedzią owego Niebieskiego Jeruzalem, do którego wprowadzi nas Chrystus, kiedy w swoim majestacie i chwale przyjdzie na końcu świata. Symbolizuje to procesja z palmami, podczas której idziemy za Chrystusem – powiedział ksiądz Arkadiusz Ćwikliński.

Od 1986 r. – zgodnie z wolą ojca Św. Jana Pawła II – w Niedzielę Palmową obchodzony jest też Światowy Dzień Młodzieży.

RIRM

drukuj