fot. flickr.com

NBP: na koniec sierpnia aktywa rezerwowe Polski wynosiły 116,8 mld euro

Na koniec sierpnia 2020 r. oficjalne aktywa rezerwowe Polski, zarządzane przez NBP, wynosiły 116,8 mld euro, a w przeliczeniu na dolary amerykańskie 139,1 mld dol. – poinformował bank centralny.

Narodowy Bank Polski opublikował dziś dane o stanie oficjalnych aktywów rezerwowych.

„Wynika z nich, że na koniec sierpnia 2020 r. ich stan wyrażony w euro wyniósł 116,8 mld euro i był o 0,7 mld euro wyższy niż na koniec lipca 2020 r. Stan rezerw wyrażony w dolarach zwiększył się o 1,4 mld dol. i osiągnął poziom 139,1 mld dol.” – czytamy w komunikacie NBP.

Bank centralny przypomina, że NBP zarządza rezerwami dewizowymi, dbając o maksymalizowanie ich zyskowności, jednak priorytetem jest ich bezpieczeństwo i zachowanie niezbędnego poziomu płynności.

NBP inwestuje rezerwy w typowe instrumenty stosowane przez banki centralne. Zdecydowana ich większość (ponad 70 proc.) inwestowana jest w rządowe papiery wartościowe, w papiery emitowane przez instytucje międzynarodowe oraz agencje rządowe. Pozostała kwota utrzymywana jest w formie lokat w bankach o wysokiej ocenie wiarygodności oraz w złocie monetarnym.

PAP

drukuj