fot. PAP/Waldemar Deska

[NASZ TEMAT] Ks. abp W. Depo: Gdzie chwieje się gmach prawdy i pojęć, tam gaśnie świat wartości dobra, piękna i nadziei

Człowiek, będąc istotą rozumną i wolną, a co się za tym kryje, również odpowiedzialną za siebie i innych, powinien szukać prawdy, trwać przy poznanej prawdzie i podporządkować jej swoje życie – powiedział ks. abp Wacław Depo, metropolita częstochowski, podczas sympozjum pt. „Oblicza przemian cywilizacyjnych” w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

Metropolita częstochowski wygłosił wykład zatytułowany „Prawda fundamentem nadziei”. Ksiądz arcybiskup odniósł się do zależności, jaka istnieje między tymi wartościami.

– Gdzie chwieje się gmach prawdy i pojęć, tam gaśnie świat wartości, dobra, piękna i nadziei. Każdy z nas tworzących tę wspólnotę jest osobą – jak podkreśla Katechizm Kościoła Katolickiego – stworzoną przez Boga, na Jego obraz i dla Boga – powiedział ks. abp Wacław Depo.

Duchowny wskazał, że źródłem prawdy i szczęścia jest Bóg, który nieustannie pragnie zbliżyć się do człowieka.

– Człowiek, będąc istotą rozumną i wolną, a co się za tym kryje, również odpowiedzialną za siebie i innych, powinien szukać prawdy, trwać przy poznanej prawdzie i podporządkować jej swoje życie – ocenił metropolita częstochowski.

Ksiądz arcybiskup podkreślił, że należy przypominać podstawowe pojęcia, ponieważ są one niejednokrotnie „spychane na margines”, co może doprowadzić do ich zapomnienia.

– Trzeba sobie na nowo znaleźć pojęcie. Tak jest z pojęciem prawdy, która jest zakodowana w ludzkiej naturze i prowadzi nas do odkrycia porządku i celu w przyrodzie i otaczającym nas świecie oraz ujawnia mądrość Stwórcy. Trzeba na nowo uświadomić sobie to, jak wielkim darem jest myślenie, zdolność do abstrakcyjnej refleksji i odkrywania prawdy – wyjaśnił duchowny.

Ksiądz arcybiskup odniósł się do słów św. Jana Pawła II, które zawarł w encyklice „Fides et ratio”. Papież pisał, że „człowiek to jedyna istota w świecie stworzonym, która nie tylko zdolna jest wiedzieć, ale także zdaje sobie sprawę z tego, że wie i dlatego pragnie poznać istotną prawdę tego, co postrzega”.

– Powinniśmy w tym kontekście odczytać zachętę do używania rozumu, zastanowienia się nad ludzką kondycją i towarzyszącymi jej odwiecznie pytaniami: Kim jestem? Skąd pochodzę? Dokąd zmierzam? Dlaczego istnieje cierpienie? Dlaczego istnieje zło? Czy istnieje życie po śmierci? (…). Obecnie uprawniona wielość stanowisk, gdzie każdy ma swoją „prawdę”, ustąpiła miejsca bezkrytycznemu pluralizmowi opartemu na założeniu, że wszystkie opinie mają równą wartość – powiedział metropolita częstochowski.

Duchowny podkreślił, że jest to dowód na „brak wiary w istnienie prawdy”. Jednym z najważniejszych zadań człowieka jest właśnie poszukiwanie prawdy, co próbuje się podważyć we współczesnym świecie.

– W Jezusie Chrystusie spotykają się wszystkie drogi prawdy, łaski i nadziei. Jak zaznaczył św. Jan Paweł II w swojej adhortacji o Kościele w Europie („Ecclesia in Europa” – red.) „czasy, w jakich żyjemy i związane z nimi wyzwania gaszą nadzieję. Tylu ludzi sprawia wrażenie, że są zdezorientowani, niepewni i pozbawieni nadziei” – przytoczył ks. abp Wacław Depo.

Kapłan zachęcił ludzi wierzących do tego, by się nie poddawali współczesnym trendom i spychaniu podstawowych wartości na margines. Zdaniem księdza arcybiskupa powinniśmy głosić nasze świadectwo wiary w świecie, gdzie dominuje konsumpcjonizm.

– Nadzieja jest nie tylko cierpliwym wzorem czasu, ufnym spojrzeniem w przyszłość, ale wprost nowym sposobem widzenia i tłumaczenia świata (…). Wszyscy szukamy klucza do drzwi wyprowadzających nas z labiryntu wszelkich nieokreśloności naszego życia – ocenił duchowny.

radiomaryja.pl

drukuj