fot. PAP/EPA

„Nasz Dziennik”: Władze Warszawy dążą do ograniczenia religii w szkołach

Władze Warszawy podejmują działania w kierunku ograniczenia lekcji religii w szkołach – informuje „Nasz Dziennik”.

Wiceprezydent stolicy Renata Kaznowska wskazuje, że Warszawa zwróci się do dyrektorów szkół, aby w przyszłorocznych planach zajęć zwracali uwagę na umieszczenie przedmiotów nieobowiązkowych po lub przed zajęciami obowiązkowymi. Dyrektorzy zostaną też poinformowani, że w przypadku problemów organizacyjnych w szkołach średnich mogą wnioskować do Kurii o zmniejszenie godzin religii.

Władze miasta twierdzą też, że wieszanie symboli religijnych powinno być co do zasady „związane jedynie z miejscami realizacji zajęć katechezy”. To odpowiedź na interpelację radnej Koalicji Obywatelskiej Agaty Diduszko-Zyglewskiej. Jej zdaniem zmiana organizacji katechezy to remedium na przepełnienie szkół związane z przygotowaniem na przyjęcie tzw. podwójnego rocznika.

Z takim stanowiskiem nie zgadza się radny PiS z Warszawy Filip Frąckowiak.

– Otóż trzeba radnej wytłumaczyć, że lekcje religii to jest bardzo ważny element nauki. Z tym związane jest to, co napisała pani Karnowska w odpowiedzi na te interpelacje, czyli umieszczanie symboli religijnych w placówkach oświatowych powinny być co do zasady związane jedynie z miejscami realizacji zajęć katechezy. Otóż nieprawda, dlatego że tego szacunku do Krzyża, do Boga, do Chrystusa dzieci uczą się nie tylko w domach, nie tylko na lekcjach w salach, ale także we wszystkich salach i na wszystkich korytarzach szkolnych, i to jest normalne –  mówi Filip Frąckowiak.

Ks. Sławomir Kostrzewa, duszpasterz akademicki, zwraca z kolei uwagę, że warto, by rodzice zawczasu kierowali do dyrektorów szkół zapytania czy w szkołach, do których uczęszczają ich dzieci, nie szykują się jakieś zmiany co do godzin religii.

RIRM

drukuj