Najlepsza wizytówka WSKSiM

Czerwiec w wyższej uczelni to nie tylko sesja egzaminacyjna, ale także bardzo radosny okres egzaminów dyplomowych: licencjackich, inżynierskich i magisterskich.

 

W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu egzaminy magisterskie odbywają się zawsze w jednym dniu, przed liczną komisją złożoną z promotorów, recenzentów prac i władz uczelni. To święto uczelni, bowiem podczas odpowiedzi studentów, którzy przez pięć lat pod okiem mistrzów przygotowywali się do zawodu dziennikarza i polityka, najlepiej widoczne są efekty pracy dydaktycznej i wychowawczej.

 
W tym roku mury toruńskiej uczelni opuścił już piąty rocznik absolwentów studiów magisterskich, którzy ukończyli specjalności: komunikacja i dziennikarstwo polityczne oraz polityka społeczno-ekonomiczna. Wymiernym efektem ich kształcenia były przygotowane na wysokim poziomie prace dyplomowe. Jak zauważa rektor WSKSiM o. dr Krzysztof Bieliński, należy podkreślić ambitną, ważną, aktualną tematykę przedstawionych prac magisterskich oraz ich adekwatność do kierunku studiów i prowadzonych specjalności.

 

Wysoki poziom

Studenci podejmowali analizę bardzo interesujących problemów badawczych. Jeden z promotorów prac, dr Artur Mamcarz Plisiecki, wyjaśnia: – Zawsze jest tak, że tematy prac dyplomowych są wypadkową zainteresowań studentów i jakiejś podpowiedzi czy sugestii promotorów. I w tym roku z satysfakcją i radością muszę zauważyć, że te zainteresowania są naprawdę rozległe i poważne, dlatego też powstały bardzo ciekawe i inspirujące – także dla mnie – magisteria z szeroko rozumianej kultury medialnej i teorii polityki. Studenci pisali m.in. o środkach marketingu politycznego w kampaniach wyborczych, kreowaniu wizerunku kandydatów na urząd prezydenta w Polsce, realizacji powinności dziennikarskich w wiadomościach prasowych, celebrytach jako wzorcach osobowych współczesnej młodzieży. Podejmowali także tematy z zakresu polityki gospodarczej i demografii, takie jak debata o przystąpieniu Polski do strefy euro w publikacjach prasowych 2007-2011, przyczyny i możliwe skutki niskiego przyrostu rzeczywistego w Polsce po 1989 roku. Pisali również o zagrożeniach współczesnej kultury: destrukcji psychiczno-moralnej człowieka w okultyzmie na podstawie artykułów czasopisma „Miłujcie się”, wulgaryzmie w reklamie we współczesnej komunikacji, współczesnej rodzinie w dobie przemian. Ocenie podlegały jednak nie tylko przedstawione prace magisterskie, ale także odpowiedzi na pytania promotora, recenzenta oraz z całości studiów.

 
Na wysoki poziom tegorocznych absolwentów zgodnie zwracają uwagę zarówno władze uczelni, jak i egzaminujący profesorowie. – Chciałbym także podkreślić jakość egzaminu tak pod względem przygotowania merytorycznego studentów, jak również – co istotne w przypadku uczelni o medialnym profilu – pod względem formalnym – mówi rektor WSKSiM. – Cieszy fakt, iż egzaminowani z dużą swobodą formułowali myśli i wykazali się pięknem języka polskiego. W sytuacji, kiedy społeczeństwo polskie ogarnia pauperyzacja języka, warto zauważyć i docenić, iż wspólna troska nauczycieli WSKSiM w Toruniu o jakość języka przynosi bardzo dobre owoce – dodaje o. dr Bieliński. A jeden z promotorów podsumowuje: – Jeśli mielibyśmy oceniać poziom kształcenia w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej po formacji intelektualnej i moralnej jej absolwentów, to trzeba powiedzieć, że ta ocena powinna być bardzo wysoka.

 

Dobrze wykorzystany czas

Pozytywne zmiany, jakie dokonały się w studentach przez lata nauki w WSKSiM, są widoczne nie tylko dla wykładowców, ale także dla samych absolwentów. – Te pięć lat studiów w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu uważam za niezwykle owocne – mówi mgr Artur Bińkowski, jeden z tegorocznych absolwentów polityki społeczno-ekonomicznej. – Zdobyte tutaj podczas zajęć i studiów umiejętności na pewno wykorzystam w mojej przyszłej pracy zawodowej – dodaje. – Pięć lat studiów dużo we mnie zmieniło – wyjaśnia mgr Iwona Serwicka, która najpierw studiowała dziennikarstwo, a później politologię na studiach uzupełniających magisterskich. – Studia licencjackie pozwoliły mi na poznanie warsztatu dziennikarza, a studia politologiczne poszerzyły horyzonty o zagadnienia współczesne – sprawy narodowe i międzynarodowe. Myślę, że tę wiedzę będę mogła wykorzystać w przyszłości – mówi absolwentka.

 
Po studiach dla większości absolwentów wyższych uczelni przychodzi moment odnalezienia się na rynku pracy, ale wśród magistrów WSKSiM znaczne grono stanowią również tacy, którzy – dzięki odbywanym praktykom – już wiedzą, że będą mieli pracę w swoim zawodzie. Należy do nich m.in. mgr Agnieszka Kiedrowska, która kończąc studia, już znalazła zatrudnienie w redakcji informacyjnej. Podkreśla, że to właśnie dzięki zaangażowaniu w praktyki zawodowe mogła dobrze przygotować się do zawodu, o którym zawsze marzyła. – Teraz jestem pewna, że będę dziennikarzem – mówi szczęśliwa absolwentka po ogłoszeniu wyników egzaminu magisterskiego. Dodaje jednak: – Chociaż dzień jest radosny i szczególny, to gdzieś głęboko w sercu troszkę smutno, bo pięć lat minęło i skończyła się jedna z piękniejszych przygód w moim życiu, bo poprzez studiowanie dziennikarstwa mogłam się realizować. Wykładowcy i władze uczelni również z pewną nostalgią żegnają tych, którzy przez ostatnie kilka lat tworzyli tę wyjątkową wspólnotę mistrzów i uczniów toruńskiej uczelni. – Nowym magistrom politologii pragnę życzyć, aby ich wiedza i potencjał został wykorzystany w kraju dla budowania dobra wspólnego, któremu na imię Polska – mówi rektor WSKSiM o. dr Krzysztof Bieliński.

 
Drzwi toruńskiej uczelni są teraz otwarte na wszystkich, którzy chcą rozpocząć naukę na studiach I i II stopnia, gdyż do 16 lipca przyjmowane są zgłoszenia kandydatów, którzy pragną zostać informatykami, dziennikarzami, politologami i kulturoznawcami. Wśród nich będą z pewnością także ci, którzy w przyszłości, po latach nauki, staną się najlepszą wizytówką uczelni.

drukuj