fot. PAP/Radek Pietruszka

Nagrody Ordynariatu Polowego WP Benemerenti dla Archidiecezji Warszawskiej i saperów

Archidiecezja Warszawska i polscy saperzy – żołnierze Wojsk Inżynieryjnych zostali laureatami dorocznej nagrody Ordynariatu WP Benemerenti („dobrze zasłużonym”).

Uroczysta gala wręczenia nagród Benemerenti odbyła się w sobotę w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie – w 100. rocznicę ustanowienia Biskupstwa Polowego w Polsce.

Dyplom i szklaną statuetkę Katedry Polowej WP, na której w tym roku jest umieszczony jubileuszowy medal 100-lecia Biskupstwa Polowego wraz z medalem „Milito pro Christo”. Archidiecezja Warszawska otrzymała „za nieustanne wspieranie duszpasterstwa wojskowego, za wkład w kształcenie alumnów przeznaczonych do posługi w Ordynariacie Polowym a szczególnie za posługę pierwszego Biskupa Polowego Stanisława Galla, biskupa pomocniczego Archidiecezji Warszawskiej”.

W uzasadnieniu nagrody podkreślono, że „losy duszpasterstwa wojskowego i Archidiecezji Warszawskiej są ze sobą nierozerwalnie splecione”.

„9 listopada 1918 roku ówczesny kierownik Ministerstwa Spraw Wojskowych, płk. Jan Wroczyński, w porozumieniu z arcybiskupem warszawskim Aleksandrem Kakowskim powołał do życia Konsystorz Polowy. Ta tymczasowa struktura duszpasterska została zastąpiona 5 lutego 1919 r. przez Biskupstwo Polowe. Pierwszy biskup polowy Stanisław Gall, mianowany przez papieża Benedykta XV, pełnił funkcję biskupa pomocniczego Archidiecezji Warszawskiej, a podczas II wojny światowej jej apostolskiego administratora. Duszpasterstwo wojskowe zawdzięcza temu biskupowi podstawowe zręby swojej organizacji i działania, które przetrwały próbę czasu” – zaznaczył w uzasadnieniu biskup polowy WP gen. bryg. Józef Guzdek.

Polscy saperzy – żołnierze Wojsk Inżynieryjnych zostali nagrodzeni za „wsparcie organizacyjne w przygotowaniu Światowych Dni Młodzieży w Krakowie”. W uzasadnieniu nagrody, ks. bp Guzdek podkreślił, że polscy saperzy zapisali na kartach historii Wojska Polskiego piękne świadectwo ofiarnej służby.

„Stanowią oni istotne wsparcie inżynieryjne dla wszystkich rodzajów wojsk. Swoje zadania realizują zarówno w sytuacjach bojowych, jak i w czasie pokoju. Wojska Inżynieryjne po I wojnie światowej zaangażowały się w odbudowę kraju zniszczonego przez działania wojenne. Rozminowanie, budowa dróg i mostów, a także innych elementów wojskowej infrastruktury stanowiły ogromny wkład w tworzenie lepszej przyszłości. Te same zadania zostały postawione Wojskom Inżynieryjnym po zakończeniu II wojny światowej” – zaznaczył ksiądz biskup polowy.

Dodał, że także dziś jednostki Wojsk Inżynieryjnych świadczą pomoc na rzecz Sił Zbrojnych w kraju oraz uczestniczą w misjach pokojowych ONZ i NATO. Ponadto angażują się w pomoc ludności cywilnej podczas klęsk żywiołowych. Posiadając specjalistyczne przygotowanie i stosując coraz nowocześniejszy sprzęt inżynieryjny, są w stanie podjąć się najtrudniejszych zadań, często obciążonych dużym ryzykiem.

„Dowodem ich sprawności była nieoceniona pomoc przy organizacji Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 roku. Z ich trudu korzystały miliony młodych ludzi z całego świata” – podkreślił ks. bp Guzdek.

Wręczając nagrody biskup polowy powiedział, że „wielu ludzi żyje ewangelicznymi ideałami”. Dodał, że są to ludzie, którzy tak wiele wnoszą dla naszej Ojczyzny. Życzył też, żeby rok 2019 był dla Polski i dla wszystkich Polaków, a zwłaszcza dla odznaczonych jeszcze bardziej pomyślny i owocny.

Ks. bp Guzdek wręczył też medale „Milito pro Christo” („Walczę dla Chrystusa”), przyznawane „za dawanie świadectwa i zabieganie o to, aby Chrystusowy duch przemieniał duszę narodu oraz kształtował postawy społeczne ludzi polskiej ziemi”. Medalem tym zostali odznaczeni: gen. broni Jarosław Mika, gen. bryg. Sławomir Owczarek, gen. w st. spoczynku Bogusław Bębenek.

Wojskowy hierarcha wyróżnił też medalami „w służbie Bogu i Ojczyźnie” twórców pieśni patriotycznych w setną rocznicę ustanowienia Biskupstwa Polowego w Polsce: Pobłogosław Panie Boże dni chwały. To za wolność” – autora tekstów Lecha Konopińskiego, literata, poetę, autora tekstów dla dzieci i młodzieży oraz widowisk telewizyjnych, dziennikarza, a także twórcę ok. 600 pieśni i piosenek oraz kompozytora Adama Marka Wojdaka wieloletniego artystę piosenkarza oraz konferansjera Centralnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego i aranżera Stanisława Strączka, wybitnego zasłużonego dla sztuki muzycznej, pułkownika, profesora, byłego dyrygenta Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej.

Sobotniej uroczystości towarzyszył noworoczny koncert kolęd w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.

W uroczystości tej uczestniczyli m.in. nuncjusz apostolski w Polsce ks. abp Salvatore Pennacchio, metropolita warszawski ks. kard. Kazimierz Nycz, biskup diecezji warszawsko-praskiej ks. bp Romuald Kamiński przedstawiciele parlamentu, rządu, generałowie i oficerowie Wojska Polskiego oraz rodziny wojskowych.

Nagrody Benemerenti („dobrze zasłużonym”) są przyznawane przez Ordynariat Polowy Wojska Polskiego od 1995 roku osobom i instytucjom, które dają świadectwo najwyższych wartości, jakimi w życiu jednostki i społeczeństwa jest prawda i sprawiedliwość.

PAP/RIRM

drukuj