Naczelna Rada Adwokacka zaskarżyła do TK tzw. ustawę inwigilacyjną. 

W nowelizacji tzw. ustawy inwigilacyjnej zapisano, że w przypadku uzyskania w toku działań operacyjnych informacji, będących tajemnicą obrończą, materiały te będą natychmiast niszczone. Z kolei o wykorzystaniu lub zniszczeniu innych tajemnic zawodowych decydować ma sąd. Nowe zapisy do Trybunału Konstytucyjnego zaskarżyła Naczelna Rada Adwokacka.

Według Rady takie zapisy przekraczają dozwolone w demokratycznym państwie prawa możliwości uzyskania i użycia materiałów.

Wątpliwości adwokatury budzi również kwestia oceny przez służby, co można uznać za tajemnicę obrończą. Podnoszą również argument prawa do obrony osób, przeciwko którym są prowadzone postępowania.

Poseł Bartłomiej Wróblewski z Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka podkreśla, że bardzo często na bazie ustaw rodzą się wątpliwości dot. ochrony prywatności i są to sprawy trudne do rozstrzygnięcia.

– Zwykle ocena nie jest prosta dlatego, że wymaga wyważenia różnych wartości. Są to wartości sformułowane w sposób bardzo ogólny w Konstytucji. Bardzo rzadko jest tak, żeby było oczywiste, w momencie, w którym wniosek jest składany, że dana regulacja jest, bądź nie jest zgodna z Konstytucją. To wymaga bowiem ważenia różnych wartości konstytucyjnych. Nie wydaje mi się, żeby można było powiedzieć, że tajemnica adwokacka, w nadzwyczajnych sytuacjach, nie może być ograniczona. Można oczywiście stawiać pytanie, czy proceduralnie te zabezpieczenia, które są przewidziane w ustawie, nie powinny być jeszcze uzupełnione czy poprawione – zaznacza Bartłomiej Wróblewski.

Nowelizację noweli ustawy o policji i kilku innych ustaw przygotowaną przez posłów Prawa i Sprawiedliwości Sejm uchwalił 15 stycznia. Cała parlamentarna opozycja była przeciw.

Senat przyjął ją bez poprawek, a prezydent Andrzej Duda podpisał na początku lutego. Podczas prac nad nowelą rządzący podkreślali, że ustawa porządkuje i ogranicza uprawienia służb specjalnych w Polsce i stanowi wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2014r.

RIRM

drukuj