By Adrian Grycuk - Praca własna, CC BY-SA 3.0 pl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=78192008

Na Wojskowych Powązkach pochowano kolejnego komunistycznego zbrodniarza

Władysław Ciastoń – generał Służby Bezpieczeństwa w PRL oskarżony o zlecenie zabójstwa księdza Jerzego Popiełuszki – został pochowany na cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie.

Władysław Ciastoń był szefem Służby Bezpieczeństwa, a także wiceministrem spraw wewnętrznych PRL i członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W latach 90. został oskarżony o „sprawstwo kierownicze” zabójstwa ks. Jerzego Popiełuszki przez oficerów SB w 1984 r. Przeciwko Władysławowi Ciastoniowi śledztwa prowadził również Instytut Pamięci Narodowej.

Generał SB został oskarżony m.in. o bezprawne powołanie w stanie wojennym opozycjonistów na ćwiczenia wojskowe. Wyrokiem sądu z 2019 r. został uznany winnym represjonowania opozycjonistów. To stanowiło zbrodnię przeciwko ludzkości i zbrodnię komunistyczną. Został prawomocnie skazany na 2 lata pozbawienia wolności. Władysław Ciastoń zmarł 4 czerwca w Warszawie w wieku 97 lat.

We wtorek po cichu odbył się jego pogrzeb na Powązkach Wojskowych. Jego pochówek w tym symbolicznym dla Polaków miejscu budzi kontrowersje. Po raz kolejny rozgorzała dyskusja o dekomunizacji Powązek, na których spoczywa wielu komunistycznych zbrodniarzy. Zwolennicy pomysłu domagają się, by w tak szczególnym miejscu zostały pochowane osoby zasłużone dla dobra ojczyzny.

Powązki Wojskowe podlegają Zarządowi Cmentarzy Komunalnych w Warszawie. Część historyków jasno podkreśla, że sprawa pochówku na Powązkach powinna być uregulowana ustawą.

TV Trwam News

drukuj