Mundurowi odzyskają wyższe chorobowe?

Już wkrótce pracownicy służb mundurowych na zwolnieniu lekarskim mogą otrzymywać 100 proc. uposażenia. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało projekt noweli ustawy o policji. Zmiany obejmą policjantów, strażników granicznych, strażaków oraz funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

W myśl projektu zwolnienia, które nie będą dłuższe niż 30 dni w roku kalendarzowym, mają być płatne w 100 proc. Prawo to odebrano funkcjonariuszom za rządów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, zmieniając uposażenie za czas choroby na wysokość 80 proc. W efekcie służbę pełnią zmęczeni i chorzy funkcjonariusze.

Wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński podkreśla, że zaproponowane rozwiązania są kompromisem.

– To jest kompromis, bo przedtem ten wymiar czasu pozostawania na L4 był nieograniczony. Teraz będzie ograniczony do 30 dni. Sądzimy, że to jest racjonalne rozwiązanie. Mamy też nadzieję, że policjanci i inni funkcjonariusze służb prawa i porządku publicznego nie będą z tego korzystali nadmiernie. Chcemy też wprowadzić system kontroli. Pracujemy nad biurem nadzoru wewnętrznego, które będzie też istotnym instrumentem służącym do pilnowania prawidłowości działania, funkcjonowania służb podległych ministrowi spraw wewnętrznych i administracji – mówił wiceszef.

Projekt noweli ustawy zakłada również możliwość zakładania w policji więcej niż jednej organizacji związkowej. Rozwiązanie ma pozwolić na pełną realizację zasady wolności zrzeszania się. Projekt trafił do Komitetu Stałego Rady Ministrów.

RIRM

drukuj