MSWIA: rząd przyjął projekt ustawy o ratyfikacji umowy z agencją Frontex

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o ratyfikacji umowy w sprawie siedziby w Warszawie agencji Frontex – podało w komunikacie MSWiA. Rząd przekazał działkę przy ul. Racławickiej 132 w Warszawie, na której agencja wybuduje swoją siedzibę.

Projekt ustawy o ratyfikacji umowy w sprawie siedziby między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex), zostanie teraz skierowany do Sejmu.

W imieniu rządu umowę podpisał 9 marca 2017 r. w Warszawie minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak.

„Przez lata Frontex był w Polsce gościem – bardzo mile widzianym, ale gościem. Teraz możemy powiedzieć, że agencja Frontex jest współgospodarzem tutaj w Polsce, w Warszawie” – mówił wówczas Błaszczak.

Umowa reguluje również kwestie związane m.in. ze statusem prawnym agencji i jej pracowników. Ma też powstać europejska szkoła dla dzieci pracowników agencji. Liczba jej stałego personelu w najbliższych latach zostanie zwiększona ponad dwukrotnie – z obecnego poziomu 400 pracowników do 600 na koniec tego roku i do 1 tys. w roku 2020.

Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej powstała 6 października 2016 r. Do głównych zadań agencji należą: monitorowanie przepływów migracyjnych i przeprowadzanie analizy ryzyka, monitorowanie zarządzania granicami zewnętrznymi UE, zapewnianie państwom członkowskim pomocy operacyjnej i technicznej, wspieranie operacji poszukiwawczych i ratowniczych, wspieranie – wraz z innymi agencjami UE – krajowych organów straży przybrzeżnej.

Jednym z zadań agencji jest nadzorowanie i organizowanie przymusowych powrotów z państw członkowskich. Dysponuje ona także grupą specjalistów ds. powrotów, których zadaniem jest m.in. identyfikacja migrantów i uzyskiwanie dokumentów podróży za pośrednictwem konsulatów państw przyjmujących z powrotem swoich obywateli. Agencja może także przetwarzać dane osobowe dotyczące osób podejrzanych o udział w działalności przestępczej, takiej jak przemyt migrantów, terroryzm lub handel ludźmi.

Budżet agencji ma się zwiększać z 281 mln euro w 2017 r., tak aby w 2020 r. osiągnąć 322 mln euro. Poza funduszami UE budżet agencji zasilają środki przekazywane przez państwa stowarzyszone w ramach Schengen (ok. 8 proc. rocznej dotacji UE).

Agencja będzie dysponować także interwencyjną rezerwą funkcjonariuszy granicznych z poszczególnych państw członkowskich – będzie ich co najmniej 1,5 tys.

„W tej liczbie należy odnotować istotne zaangażowanie strony polskiej. Nasz kraj zadeklarował gotowość zaangażowania 100 funkcjonariuszy Straży Granicznej. Frontex będzie również zapewniał wsparcie przeprowadzając okresowe analizy ryzyka oraz oceny podatności na zagrożenia w krajach UE” – podało w komunikacie MSWiA.

PAP/RIRM

drukuj