fot. mpips.gov.pl

MRPiPS: 6,8 proc. wyniosła w lutym stopa bezrobocia rejestrowanego

6,8 proc. wyniosła w lutym stopa bezrobocia rejestrowanego i w porównaniu do stycznia spadła o 0,1 pkt. proc. – poinformowała PAP minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Licząc rok do roku, stopa bezrobocia spadła o 1,6 punktu procentowego.

„Kalendarzowej wiosny jeszcze nie widać, ale bezrobocie zanotowało już niewielki spadek” – podkreśliła minister.

Zwróciła uwagę, że identyczny wskaźnik bezrobocia zanotowano w lutym 1991 r., czyli 27 lat temu.

Jak podaje MRPiPS, spadek stopy bezrobocia w lutym, w porównaniu do stycznia wystąpił w sześciu województwach. W pięciu spośród nich stopa bezrobocia zmniejszyła się o 0,1 punktu procentowego, a w jednym (opolskim) o 0,2 punktu procentowego. Natężenie bezrobocia o 0,1 punktu procentowego odnotowano tylko w jednym województwie (pomorskim), a w pozostałych dziewięciu regionach pozostało ono na poziomie sprzed miesiąca.

Liczba bezrobotnych w końcu lutego 2018 wyniosła 1 mln 127,8 tys. osób. W porównaniu do końca stycznia br. było ich o 5,9 tys. mniej. To o 0,5 proc. mniej niż miesiąc wcześniej. W porównaniu z lutym ubiegłego roku liczba bezrobotnych spadła o 255,5 tys. osób (18,5 proc). – podało w komunikacie MRPiPS.

Spadek liczby bezrobotnych został odnotowany w 12 województwach. Najsilniej wystąpił w województwach: opolskim – o 2,2 proc. (o 0,6 tys. osób), lubuskim – o 2,1 proc. (o 0,6 tys. osób), lubelskim – o 1,3 proc. (o 1,1 tys. osób) i zachodniopomorskim – o 1,3 proc. (o 0,7 tys. osób).

„Jak wynika z danych urzędów pracy, spadek liczby bezrobotnych był wynikową spadku napływu do bezrobocia przy jednoczesnym wzroście odpływu. Wzrost liczby wyrejestrowań wynikał z aktywizowania coraz większej liczby bezrobotnych. Nie bez znaczenia na sytuację na rynku pracy miała gwałtowna zmiana warunków pogodowych. Spowodowała ona zahamowanie w rozpoczynaniu niektórych prac sezonowych. To zaś wpłynęło na spadek liczby ofert zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy” – głosi komunikat MRPiPS.

W ocenie minister Elżbiety Rafalskiej, kolejne miesiące powinny przynieść dalszy spadek liczby bezrobotnych.

„Prace ruszą w marcu pełną parą. Kolejny miesiąc powinien co najmniej utrzymać spadek bezrobocia, albo powinien on być jeszcze większy” – podkreśliła szefowa MRPiPS.

Minister zaznaczyła, że zanotowano natomiast „lekki spadek, w porównaniu do stycznia, wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej”.

„To było związane z gwałtowną zmianą warunków pogodowych, ostrym powrotem zimy. Spowodowało to przyhamowanie rozpoczęcia niektórych prac” – wyjaśniła Elżbieta Rafalska.

Zdaniem minister, z racji niskiej stopy bezrobocia i poprawiania się innych wskaźników, tendencja wzrostu wynagrodzeń w tym roku powinna się utrzymać.

 

PAP/RIRM

drukuj