Misja gospodarcza w Azerbejdżanie

W stolicy Azerbejdżanu trwa międzynarodowa konferencja poświęcona kaspijskiej ropie i gazowi. W imprezie bierze udział ponad 500 delegatów z ponad 30 krajów. Konferencji towarzyszą także targi, na których prezentuje się nasz region.

Grupa polskich przedsiębiorców, podczas rządowej wizyty gospodarczej w Baku, poszukuje nowych kontaktów biznesowych. Sprzyja temu największe tego rodzaju wydarzenie sektora energetycznego w regionie Morza Kaspijskiego.

– Poznaliśmy mnóstwo potencjalnych partnerów. Podjęliśmy kontakty. Firma Exalo działa w branży poszukiwań ropy naftowej i gazu ziemnego. Zajmujemy się wierceniami i w tym obszarze interesuje nas współpraca. Rynek azerbejdżański jest bardzo dobrym rynkiem, potencjalnym rynkiem – powiedział Ryszard Jędrzejczak, prezes Exalo Driling.

Z kolei jesienią w Warszawie odbędzie się posiedzenia specjalnej komisji Polsko-Azerbejdżańskiej. Wtedy mają zapaść decyzje o ewentualnym pogłębieniu współpracy.

– Jesteśmy gotowi na podpisanie stosownych porozumień w zakresie informacji i inwestycji zagranicznych, a także wsparcia dla małej i średniej przedsiębiorczości. Chcemy zwiększyć liczbę firm, które ze sobą współpracują, a także otworzymy maksymalnie szeroko na specjalistów strony azerbejdżańskiej polskie firmy, polskie instytuty, aby poprzez ten kanał wzajemnej komunikacji zwiększyć liczbę biznesowych kontraktów – Janusz Piechociński, wicepremier i  minister gospodarki.

Kraje UE są głównym partnerem handlowym Azerbejdżanu. W ubiegłym roku według danych resortu gospodarki obroty handlowe Polski z tym krajem wyniosły ponad 171 mln USD i były wyższe o 15 proc. w porównaniu z rokiem 2013.

 

TV Trwam News

drukuj