Ministrowie ds. rozwoju miast z państw UE podpisali Pakt Amsterdamski

Podczas zorganizowanego w ramach prezydencji holenderskiej w Radzie UE nieformalnego spotkania ministrów ds. rozwoju miast państw członkowskich Unii przyjęto Pakt Amsterdamski, ustanawiający unijną Agendę Miejską.

Przyjęty w poniedziałek przez ministrów pakt ma przyczynić się do rozwiązywania kluczowych wyzwań, przed którymi stoi UE, takich jak jakość powietrza, integracja imigrantów, warunki mieszkaniowe czy ubóstwo w miastach.

Stronę polską reprezentował w Amsterdamie wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński.

 „Pakt ustanawiający Agendę Miejską jest ważnym krokiem we wzmacnianiu wymiaru miejskiego polityki UE. Widzimy potrzebę koordynacji różnych polityk w obszarach miejskich, a także zacieśnienie współpracy z najbardziej zainteresowanymi stronami, miastami” – podkreślił Jerzy Kwieciński.

Wiceminister zwrócił uwagę, że w Ministerstwie Rozwoju trwają prace nad Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Działania w niej zaproponowane mają przełożyć się na bardziej dynamiczny rozwój Polski.

„Stawiamy na zrównoważony rozwój. Każdy obszar kraju, w tym miasta niezależnie od swojej wielkości, ma swoje atuty i musimy je efektywnie wykorzystywać. Nie mniej ważne jest wspólne sprostanie wyzwaniom, przed którymi stoją obszary miejskie” – powiedział Jerzy Kwieciński.

Celem Paktu Amsterdamskiego jest opracowanie i wdrożenie – w ramach dwunastu partnerstw tematycznych, w ciągu trzech lat – planów działania dotyczących kluczowych problemów miast.

Jak wyjaśnił europoseł Jan Olbrycht, chodzi o wymianę doświadczeń, nowe instrumenty, nowe środki finansowe, co się częściowo udało zrealizować w perspektywie 2014-2020, kiedy wprowadzono Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

„Towarzyszyło temu hasło wzmacniania miast i ich otoczenia, to był pomysł na to, żeby wskazać właśnie na tereny zurbanizowane. Moim zdaniem to zadziałało, państwa członkowskie zorientowały się, że to jest temat, którym warto się zająć, bo dzisiaj coraz więcej rzeczy dzieje się w miastach, ponieważ coraz więcej osób przenosi się do miast” – zaznaczył Jan Olbrycht.

Przedstawiciele Europejskiego Komitetu Regionów (KR) obecni na zorganizowanym równolegle w Amsterdamie forum na temat Programu UE dla Miast (Agendy Miejskiej) podkreślili, że podpisanie dokumentu stanowi kamień milowy dla Europy. Zaznaczono przy tym, że nadal potrzeba większej woli politycznej na poziomie państw, aby przyniósł on faktyczne korzyści obywatelom.

„Po ponad dziesięciu latach oczekiwania Program UE dla Miast jest dla Europy prawdziwym krokiem milowym (…) Jednak nie osiągnęliśmy jeszcze wszystkiego. To zaledwie początek, gdyż powodzenie Agendy Miejskiej zależy od ciągłego wysiłku wszystkich decydentów w instytucjach unijnych, w państwach członkowskich, w miastach i regionach” – zauważył przewodniczący KR Markku Markkula.

Obecny w Amsterdamie prezydent Gdańska Paweł Adamowicz ocenił, że Pakt Amsterdamski jest istotny z punktu widzenia Polski, dlatego że dotychczas rządy niedostatecznie ujmowały role miast i metropolii w rozwoju kraju.

„Taki zewnętrzny motywator polityczny będzie zarówno inspirujący dla prezydentów i burmistrzów polskich miast, ale też mam nadzieję, że będzie sprzyjał ewolucji polityki rządu na bardziej pro-miejską” – zaznaczył Paweł Adamowicz.

Jak poinformowano w komunikacie KR, przedstawione propozycje mają umożliwić podejmowanie wspólnych inicjatyw na różnych poziomach władz i oddziaływanie na kształt nowego prawa, a także poprawę istniejących przepisów UE.

„Program UE dla Miast został wprowadzony, aby umożliwić włączenie władz lokalnych i regionalnych w opracowywanie polityki krajowej i unijnej, a tym samym zwiększyć skuteczność tych polityk. Program pozwoli władzom samorządowym współpracować z instytucjami unijnymi i krajowymi przy opracowaniu planów działania dotyczących ważnych wyzwań” – zaznaczono.

Podczas forum na temat Agendy Miejskiej, zorganizowanego przez Komitet Regionów wspólnie ze Stowarzyszeniem Gmin Holenderskich, Związkiem Prowincji Holandii, miastem Amsterdam i prowincją Noord-Holland, dyskutowano m.in. o inteligentnych i innowacyjnych miastach.

Plik graficzny: http://centrumprasowe.pap.pl/cp/pl/news/info/55680,,w-poniedzialek-ministrowie-ds-rozwoju-miast-z-panstw-ue-podpisali-pakt-amsterdamski

Serwis Samorządowy PAP/RIRM

drukuj
Tagi: ,

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl