PAP/Wojciech Olkuśnik

Min. Z. Ziobro: Korzystając z podstawy prawnej TK mógł wydać postanowienie o uregulowaniu kwestii spornej na czas tymczasowy

Korzystając z podstawy prawnej Trybunał Konstytucyjny mógł więc i wydał postanowienie o uregulowaniu kwestii spornej na czas tymczasowy do czasu rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego, orzekając, że wspomniane uchwały Sądu Najwyższego nie mogą być stosowane w konsekwencji w sądach – powiedział minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, Prokurator Generalny.

Prokurator generalny Zbigniew Ziobro ocenił, że decyzja Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego chroni status sędziów powołanych przez KRS i prezydenta Andrzeja Dudę.

– Ostatnio Trybunał Konstytucyjny, jak również Naczelny Sąd Administracyjny, podjęły postanowienia, które chronią status sędziów powołanych przez Krajową Radę Sądownictwa, powołanych przez pana prezydenta Andrzeja Dudę. W świetle tych postanowień zupełnie należy inaczej odczytywać zapadłą uchwałę trzech izb Sądu Najwyższego – mówił minister Zbigniew Ziobro.

Trybunał Konstytucyjny wydał postanowienie wstrzymujące stosowanie uchwały trzech izb Sądu Najwyższego do czasu rozstrzygnięcia wniosku marszałek Sejmu w sprawie sporu kompetencyjnego między Sejmem i prezydentem a Sądem Najwyższym.

– Korzystając z podstawy prawnej, Trybunał Konstytucyjny mógł więc i wydał postanowienie o uregulowaniu kwestii spornej na czas tymczasowy do czasu rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego, orzekając, że wspomniane uchwały Sądu Najwyższego nie mogą być stosowane w konsekwencji w sądach zarówno w postępowaniach karnych, jak i cywilnych – powiedział prokurator generalny.

Do tego czasu Trybunał wstrzymał też możliwość wydawania przez Sąd Najwyższy uchwał dotyczących zgodności z prawem m.in. kompetencji do pełnienia urzędu przez sędziego, którego powołał prezydent na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa.

– Kompetencje do orzekania przez sędziego powołanego przez prezydenta na wniosek obecnej KRS nie mogą być ograniczane i orzeczenie wydane przez składy orzekające, w których zasiadli sędziowie powołani przy udziale obecnej KRS, mają moc wiążącą. To są następstwa postanowienia wydane przez Trybunał Konstytucyjny – stwierdził szef resortu sprawiedliwości.

W ubiegłym tygodniu marszałek Sejmu skierowała do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Sejmem i prezydentem a Sądem Najwyższym. Chodzi m.in. o przepisy konstytucji odnoszące się do podziału władz i powoływania sędziów. Trybunał zajmie się tym wnioskiem 25 lutego.

RIRM

drukuj