Min. Sprawiedliwości chce uniemożliwić wprowadzanie instytucji sprzecznych z polskim prawem rodzinnym

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowuje rozwiązania, które uniemożliwią wprowadzenie do polskiego prawa m.in. tak zwanych małżeństw jednopłciowych. Nowe regulacje mają precyzyjnie określić, jakiego rodzaju zdarzenia zagraniczne zostaną zarejestrowane przez polskie urzędy, a jakie nie.

Proponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości rozwiązania pozwolą na rejestrację w Polsce dziecka urodzonego za granicą, mimo iż w jego akcie urodzenia są zapisy sprzeczne z polską konstytucją. Otrzyma ono numer PESEL i potwierdzenie obywatelstwa. Nie będzie brane pod uwagę to, że w akcie urodzenia występuję dwóch mężczyzn lub dwie kobiety jako rodzie.

– Wprowadzamy rozwiązania, które nie pozwalają na obchodzenie polskiego prawa, nie wprowadzają tylnymi drzwiami tzw. małżeństw homoseksualnych czy adopcji dzieci przez takie związki – powiedział wiceminister sprawiedliwości, Marcin Romanowski.

Zazwyczaj polskie urzędy nie dokonują transkrypcji zagranicznych aktów urodzenia, w których wpisani są rodzice osoby tej samej  płci. Takie też są wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego. Zmiany w prawie rodzinnym i opiekuńczym mają też w założeniach powstrzymać ideologiczne trendy obecne za Zachodzie, które eliminują z języka prawnego oraz dyskursu publicznego takie pojęcia, jak: mama, tata, rodzice, rodzina.

– Chcemy chronić polską rodzinę w jej dotychczasowym rozumieniu przed tego rodzaju pseudoeksperymentami, które w przyszłości miałyby prowadzić do tego, że do mamy nie będzie się można zwracać: mamo, a do ojca: tato – wskazał minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

W Parlamencie Europejskim podejmowane są próby przygotowania przepisów, które zabraniałyby w oficjalnych dokumentach tej instytucji używania pojęć: mama, tata, brat, siostra. Tego typu zmiany foruje skrajna lewica.

TV Trwam News

drukuj