Min. Rafalska: Za PO-PSL najbiedniejsi nie otrzymywali wsparcia

System wsparcia rodzin za rządów PO-PSL nie spełniał podstawowej roli – mówiła w sejmie Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska. W posumowaniu 8-letniej działalności resortu minister wskazywała m.in. na spadek wykorzystania świadczeń rodzinnych.

W 2006 r. z systemu korzystało ponad 4,5 mln dzieci, a w ubiegłym roku ta liczba zmalała o przeszło połowę – do 2 mln – zaznaczyła.

Elżbieta Rafalska podkreśliła, że podobnie było z systemem pomocy społecznej.

– W 2006 roku liczba osób korzystających z pomocy społecznej wynosiła 3 mln w roku 2015 skurczyła się do 1 mln 770 tys. osób. „Zwijanie” pomocy społecznej było związane z zamrożonymi kryteriami dochodowymi i osoby najbardziej potrzebujące, najbiedniejsze nie otrzymywały takiego wsparcia – zaznaczyła Elżbieta Rafalska.

W ocenie minister Elżbiety Rafalskiej porażką okazał się również system informatyczny Emp@tia, który kosztował 50 mln zł.

Ministrowie Prawa i Sprawiedliwości przez wiele godzin podsumowywali wczoraj działalność swoich poprzedników. W swoich wystąpieniach wskazywali na liczne nieprawidłowości i rozrzutność.

Platforma Obywatelska nie zgadza się z zarzutami. Była premier Ewa Kopacz wezwała dziś szefową rządu Beatę Szydło i ministrów jej gabinetu do debat.  Zadeklarowała, że Platforma chce rzetelnie mówić o tym, co jej się udało zrobić w trakcie 8 lat rządów, ale jednocześnie mówić o tym, co się nie udało.

RIRM

drukuj