fot. PAP/Radek Pietruszka

Min. P. Czarnek: Próbne egzaminy maturalne przebiegają sprawnie

Próbny egzamin maturalny, w nieco zmienionej formule, przebiega jak dotychczas sprawnie – powiedział minister edukacji i nauki dr hab. Przemysław Czarnek. Rano tegoroczni maturzyści podeszli do próbnej matury z języka polskiego na poziomie podstawowym.

Dziś rozpoczęły się próbne matury organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, które potrwają do 16 marca. Przeprowadzane są stacjonarnie w szkołach w reżimie sanitarnym. Udział szkół w próbnych maturach jest dobrowolny.

Jak wybory człowieka wpływają na jego życie, na podstawie „Pana Tadeusza”, czy sztuka może przynieść odpowiedzi na pytania o kondycję ludzką, na podstawie „Ludzi bezdomnych”, interpretacja wiersza Bolesława Leśmiana – takie tematy do wyboru mieli uczniowie na próbnej maturze z polskiego. O godz. 14.00 rozpoczął się egzamin z języka mniejszości narodowej oraz języka łacińskiego i kultury antycznej.

W tym roku formuła egzaminów jest dostosowana do warunków nauczania zdalnego. Uczniowie mają mniejszy zakres materiału do opanowania – na przykład w przypadku matematyki dostaną mniej zadań otwartych i więcej zamkniętych. Nauczyciele przeszli specjalne szkolenia.

– Egzamin jest co do zasady przeprowadzany stacjonarnie. Jest taka możliwość pomimo pandemii koronawirusa, choć oczywiście w pełnym reżimie sanitarnym, o którym dyrektorzy są świadomi. Dziękuje wszystkim dyrektorom szkół, które przeprowadzają stacjonarnie próbny egzamin maturalny za przygotowanie odpowiednich warunków do tego, żeby egzaminy odbywały się w sposób bezpieczny – powiedział dr hab. Przemysław Czarnek.

Egzamin można przeprowadzić także zdalnie. Jutro odbędzie się egzamin próbny z matematyki na poziomie podstawowym, a w piątek z języka angielskiego.

Zuzanna Dąbrowska/RIRM

drukuj