fot. PAP/Andrzej Grygiel

Min. M. Kurtyka: Chcemy, żeby sektor okołogórniczy stał się jednym z aktorów zmiany cywilizacyjnej w kierunku nowych technologii

Ministerstwo Klimatu i Środowiska chce, aby sektor okołogórniczy mógł zaistnieć w zmianie związanej z transformacją energetyczną i z niej skorzystać. Minister Michał Kurtyka mówił o tym w Katowicach, gdzie konsultował w środę z przedstawicielami branży okołogórniczej projekt Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji dla województwa śląskiego.

Minister Michał Kurtyka wskazywał, że dotychczasowe rozmowy z przedstawicielami samorządu woj. śląskiego na temat projektowania sprawiedliwej transformacji obejmowały m.in. dogłębną analizę poszczególnych sektorów podlegających procesom transformacyjnym, w tym sektora okołogórniczego.

– Jest to bardzo dynamiczny, prężny sektor, złożony z bardzo różnej wielkości przedsiębiorstw; od bardzo dużych i technologicznie zaawansowanych po małe i średnie firmy. To są przedsiębiorstwa z ogromnym potencjałem, które uosabiają wartości województwa śląskiego, etos pracy, fantastyczne kwalifikacje oraz bardzo dobre możliwości techniczne i kompetencyjne. Chcemy, żeby sektor okołogórniczy stał się jednym z aktorów zmiany, która jest przed nami, czyli zmiany cywilizacyjnej w kierunku nowych technologii. Chcemy, żeby sektor nie tylko mógł zaistnieć w tej zmianie, ale i z niej skorzystać – poinformował szef resortu.

Minister mówił, że chce włączyć ich głos do projektowania różnych instrumentów, takich jak np. [Krajowe i Terytorialne Plany Sprawiedliwej Transformacji] , ale także inne, nad którymi pracuje obecnie resort klimatu.

W Katowicach oprócz konsultacji z ministrem klimatu parafowana została przez związkowców i resort aktywów państwowych umowa społeczna dla górnictwa. Podpisanie jej zaplanowano na maj.

RIRM/TV Trwam News

drukuj